معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / بدولّتیف بلخی

بدولّتیف بلخی

ابدولّتیف بلخی (سال تولد و وفاتش  نامعلم) ، شاعر تاجیک (عصر 10). بنا به معلومات تذکره‌نویسان، در اشعار او ایجادیات دهنکی خلق و زبان گفتگویی تأثیر زیاد دارد.

ز میراث ادبی ابدولّتیف بلخی داستان «ابراهیم ادهم» باقی مانده است، که در آن قصّه و روایت و کرامت و خارق‌العادات یکی از نمایندگان بزرگ تصوّف ابتدایی-ابراهی­م ادهم گردآوری شده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …