معلومات آخرین
Home / علم / بدولهقاو نصرت‌الله

بدولهقاو نصرت‌الله

ابدولهقاو نصرت‌الله (10. 1. 1930، دیهه سیهلایک ناحیة خاولینگ -2004، دوشنبه) ، ارباب دولتی و نظامی، ژنرال-میار میلیتسیه (1975). آموزشگاه آموزگاری (1946) و انستیتوت دولتی پیدگاگی کولاب را (1948) ختم کرده، در مکتبهای ناحیة بلجوان دریسداده است.

کاتیب یکم کامیتیت کُمسومولی ناحیة بلجوان (1950-1952) ، مدیر شعبة کامیتی­ت حزب کمونیستی همین ناحیه (1952-1953) ، کاتب کامیتیت حزب کمونیستی ناحیة دنغره و کاتی­ب یکم کامیتیت حزب کامّونی­ستی ناحیة دشتیجم (1953-1954) بود.

تهسیل در مکتب عالی حزبی نزد کم کپسّ (شهر تاشکند، 1956-1960) ، رئیس کامل‌اجرایة ناحیة شهریتوز (1961) ، کاتب یکم کامیتیت حزب کمونیستی شهر کولاب (1961-1965) ، کاتب کم حزب کمونیستی تاجیکستان، معاون رئیس شورای وزیران و رئیس کامیتیت نظارت حزبی و دولتی (ژوئیه-دسامبر 1965) ، رئیس کامیتیت نظارت خلقی جمهوری (1965-1972) ، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان (1972-1980). با آردینهای بیرق سرخ محنت، «نشان فخری» و مدالها سرفراز گردیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …