معلومات آخرین
Home / علم / بدولجبّار

بدولجبّار

ابدولجبّار (سال تولد و وفات نامعلوم) ، خطّاط ایرانی (عصر 17). راجع به حیات و فعالیّت ابدولجبّار تا حال معلومات کافی دسترس نشده است.

نمونه‌های خط او در کتابخانه‌های لاندان، پریج (مثلاً، «خمسه» نظامی گنجوی، کتابتش سال 1624، «گلستان» سعدی شیرازی، کیتا­بتش 1633/1634) محفوظند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …