معلومات آخرین
Home / مختلف / یکوباوسکیی ایوان اگنتьیویچ

یکوباوسکیی ایوان اگنتьیویچ

یکوباوسکیی ایوان اگنتیویچ (7. 1. 1912، دیهه-زیتسیوی، حالا ر-ن گاراد ویل. ماگیلیاو– 30. 11. 1976، مسکو) ، خادم حربی ساویتی، مارشال اتّفاق ساویتی (1967) ، دو کرت قهرمان اتّفاق ساویتی (10. 1. 1944 و 23. 9. 1944) ، قهرمان رسجس (1970). از عایلة دهقان بیلاروس. اعضای کپسّ از س. 1937. در ارمیة ساویتی از س. 1932. در جنگ ساویتی و فنها (1939-40) اشتراک نموده است. سالهای جنگ بزرگ وطنی (1941-45) کامندیر پالک تنک، جا‌نشین کامندیر و کامندیر بریگدة تنک (ژوئیة 1941-ژوئن 1944) ، از ژوئن 1944 تا آخر جنگ جا‌نشین کامندیر کارپوس تنکی گوردییگی. اشتراکچی محاربه‌های استالینگرد و کورسک، در آزاد نمودن اکراینه، عملیاتهای ویس له و آدیر، سیلیزنیل پایان، برلین و پرگه اشتراک کرده است. س-های 1957-65 جانّشین یکم سرفرمانده و سرفرمانده گوروه قشونهای ساویتی در ژرمنیه، س-های 1965-67 فرمانده قشونهای آکروگ حربی کییف، جا‌نشین یکم وزیر مدافعه‌ ا.ج.ش.س. و سرفرمانده قوّه‌های مسلّح متّحدة دولتهای اشتراک‌کنندة شرطنامة ورشوه بود. دیپوتت ساویتی عالی ا.ج.ش.س. (دعوتهای س-9). اعضای کم کپسّ از س. 1961. با 4 آردین لنین، 4 آردین بیرق سرخ، 2 آردین سواراو (درجة 2) و دیگ. آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. و دولتهای خارجی مکافاتانیده شده است. در میدان سرخ در دیوار کرمل محفوظ است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …