معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / بولفته عبدالرحمان اسکندری

بولفته عبدالرحمان اسکندری

بولفته عبدالرحمان اسکندری (سال تولد نامعلوم-وفات 1165) ، عالم، سییاه و جغرافیدان عرب. مؤلف لغت گیاگرفی «کتاب-ال-امکینه و-ل-میاه و-ل-جبال و-ل-آثار و نحوهه-ل-مذکوره فی-ل-اخبار و-ل-اشعار» («کتاب دایر به مکانها، آب و کوه و یادگاریها و غیره، که در روایت و شعرها ذکر شده‌اند»).

در کتاب شرح نام کریب 3000 مملکت و ولایت، شهر و قصبه، بهر و درس، دشت و کوه، قلعه و رباط و غیره موافق قاعدة قدیمة تصنیفات جغرافی به «هفت اقلیم» آمده است. اینچنین معلومات نادر تاریخی و نمونه‌ها از ادبیات علاوه شده است.

زیمن معلومات عاید به کشورهای شرق میانه و نزدیک و آسیا، در اثر نامهای گیاگرفی و تصویر شهرها و ولایتها، دریایو واحه‌های سمرقند، بخارا، خجند، مرو، فرغانه، خوارزم نیز ذکر یافته‌اند، که قیمت علمی و تاریخیشان برای ما مهم است. لغت بعدتر از طرف ابوموسا محمّد ابن عمر اصفهانی (وفات 1185) و ابوبکر محمّد ابن موسای هاضمی (وفات 1188) تحریر و تکمیل شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …