معلومات آخرین
Home / مختلف / بولبرکة فراقی

بولبرکة فراقی

بولبرکة فیراقی (سال تولد نامعلوم، سمرقند-وفات 1507، همان جا) ، شاعر و دانشمند تاجیک. علوم متداولة دور را در زاد-گاهش آموخته، در شهرِ سبز، س­مرقند، هرات، تبریز قاضیگی کرده است. موافیک معلومات منبعهای ادبی شاعر توانا، دارای استعداد بلند بوده است. به این هنر او پسرانش ‌خواجه ‌ییوب و بهاءالدّین پیروی کرده‌اند. از صاحبدیوان بودنش منبعهای ادبی اتگیلاع داده‌اند، ولی تا حال دیوانش دسترس محقّقان نگردیده است. در تذکره‌ها و بیاضها، ردایفولشعارها غزلهای بسیاری از او (اساساً در موضوع عشق) درج شده‌اند. ابیات زیرین از اوست:

مه را به جمال تو کجا زهرة دعواست،

ک-آن جا همگی صورت و این جا همه معناست.

من تور تجلّی چه کنم، بر لب بام آیی،

بام تو مرا تور و جمال تو تجلّاست.

دبیات: علیشیر نوایی، مچالیس-ان-نفایس، تاشکینت، 1961.        ا. افصحزاد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …