معلومات آخرین
Home / جامعه / مرت جن پال

مرت جن پال

مرت جن پال (24. 5. 1743، بودر، شوییتسریه-13. 7. 1793، پریج) ، خادم روالیوتسیة کبیر فرانسه، عالم و پوبلیتسیست. از 16-سالگی ساکن فرنتسیه شده، تا سال 1765 در باردا و پریج علمهای طبیعت‌شناسی و فلسفه را آموخت. سال 1765 به بریتنیة کبیر آمد و به آموزش علمهای طبیعیاتو طبّ شغل ورزید. سال 1769 کتاب مرت «در بارة یکی از علّت جشن» نشر شد. سال 1775 انیویرسیتیت ایدینبورگ به مرت عنوان علمی دکتر طب را داد. همان سال در آمستردامتدقیقات علمی و فلسفی مرت «در بارة آدم…» از چاپ برآمد.

رسم مرت جن پال

والتیر و دید را عقیده‌های ضدمتیریلیستی کتاب مرت را سخت تنقید نمودند. از سال 1776 در پریج زیسته، چون دُختُر و محقّق فیزیکه مشهور شد. در دورة روالیوتسیه (1789) کتابهای «هدیه به وطن» و «علاوه‌ها» را نوشت، غ. «دوستین خلق» را نشر کرد، که آن همچون آرگن دموکراتیة روالیوتسیانی مشهور گردید. در صحیفه‌های گزیته مرت بیشتر مسئله‌های انکشاف روالیوتسیّه را به میان می‌گذاشت. تعقیب حکومتداران او را مجبور ساخت، که ژانویه سال 1790 از نو به بریتنیة کبیر رود، ولی می همان سال مخفی از آن جا برگشت و نشر پنهانی گزیته را دوام داد. مرت مسئله‌های انتقام روالیوتسیّه را تحلیل و منفعت طبقه‌های بینوا را پیوسته حمایه می‌نمود. سال 1792 به کانوینت انتخاب گردید. به طرفداری اتّحاد تمام قوّه‌های روالیوتسیانی و حمایه ریسپوبلیکه برآمد کرد. جراندچیان به مقابل او برآمدند. نهایت مرت با دست کانترّیوالیوتسیانیر ش. کاردی کُشته شد. مراسم دفن مرت به نمایش عظیم سیاسی تبدل یافت.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …