Home / 2017 / December / 11

Daily Archives: 11.12.2017

بازیهای ورزشی

varzish

بازیهای ورزشی، نوع بازیهای مسابقوی. با یگان آلات ورزشی (مثلاً، توب ورزشی) با استفاده از اصولهای تکنیکی و تاکتیکی به دروازه یا میدانچة حریف زدن یا پرتافتن توب. مضمون و تشکیل بازیهای ورزشی به توسط قاعده‌های رسمی به نظام می‌درآید. اکثریّت بازیهای ورزشی از مجموع حرکتهای طبیعی، مشقهای جسمانی (دو، …

مفصل

بازیهای بچگان

detskie-igry

بازیهای بچگان، یکی از واسطه‌های تربیة فکری، اخلاقی، جسمانی و زیبایی‌شناسی بچخا. در ‌بازی حالتخای روحی: احساسات، ادراک، تفکر، خیال، خاطره، اراده و غیره انکشاف می‌یابد. در بازیهای بچگان مضمون فعالیّت کلانسالان انعکاس می‌یابد و آنها سه خصوصیت دارند: بچه بازی را آزاد و با میل خود اجرا می‌کند؛ در …

مفصل

بازیل

images-1

بازیل میرزا محمّدرفیع ابن میرزا محمود مشهدی (فوت 1173) ، خادم دولتی و شاعر فارسی‌زبان هندوستان. پدرش از مشهد ایران به هند آمده، در خدمت دولت بود، بعداً پسرش بازیل نیز به کارهای دولتی مشغول شد. بازیل، چنان که در مأخذهای ادبی آمده است، شاعر غزلسرا بود، ولی مثنوی خماسوی …

مفصل

‌بازی چشمبسته

bozii-chashmbasta

‌بازی چشمبست، ‌بازی نادید، یک نوع بازییست در شاهمات، که بازیگر (به تنهایی یا یکجا با رقیب) بدون آن که به تختة شاهمات نگرد، حرکت موهره‌ها را (با تکیه بر نیروی حافظه) اعلام می‌دارد. از افرادی، که بار نخست با چشم بسته شاهمات بازیده است، سیّد ابن جوبید (فوت 714) …

مفصل

‌بازی همزمان

bozii-hamzamon

‌بازی همزمان، مسابقة شاهمات عامّوی، که در آن نفری همزمان با چندین نفر دیگر ‌بازی می‌کند. در این نمود بازیها، طبق قاعده، بازیگر کسبی سطح بلند حتماً با موهره‌های سفید با گروه بازیگران هوسکار به رقابت می‌پردازد. تکریبن تمام چمپیونهای جهان مخارت خود را در این ‌بازی نمایش داده‌اند. ‌بازی …

مفصل

‌بازی سریع

bozii-sare

‌بازی سریع، یک نمود ‌بازی رایج در شاهمات، که هنگام آن برای یک دیدار نه بیش از یک ساعت (به هر یک رقیب نه بیش از 30 دقیقه) وقت داده می‌شود. قاعده‌های ‌بازی سریع سال 1987 در مجمع کلّ فدراسیون بینلمیللی شاهمات (فبش) در شهر سیویل به تصویب رسیده‌اند. این …

مفصل

‌بازی مکاتبه‌ای

bozii-mukotibai

‌بازی مکاتبی، یکی از نمودهای خیلی معمولی بازیهای غایبانه در شاهمات، که حریفان گشتهای خود را بی‌واسطه از طریق پاچته ارسال می‌دارند. ‌بازی مکاتبه‌ای بار نخست سال 1694 در کتاب شرق‌شناس انگلیس ت. خیده «در باب بازیهای شرقیان» یادآوری شده است. او می‌نویسد: «شنیدم بازرگانان وینیتسییگی و خارو­تی، که در …

مفصل

‌بازی برق‌آسا

blitz

‌بازی برق‌آسا، بلیتس (از آلمانی blitz-برق) ، یک نوع ‌بازی شاهمات، که هنگام آن بر خلاف بازیهای معمولی و رسمی (1-3 ساعت طول می‌کشد) برای هر طرف از 3 تا 5 دقیقه وقت داده می‌شود. قوانین این ‌بازی معمولییند، به جز چند ویجگی مقرّرشده. نخستین مسابقة ‌بازی برق‌آسا در یکی …

مفصل

بازیهای دیدکتیکی

didakticheskie_igri

بازیهای دیدکتیکی، بازیهایی، که مخصوص برای عملی گرداندن هدفهای تعلیم بچگان سن تامکتبی و خرد مکتبی مقرّر شده‌اند. آنها قابلیّت احساس نمودن شکل، ‌اندازه، رنگ، جایگیرشوی اشیا در فضا، مشاهده‌کاری، دقّت، خاطره، تفکر، ملکة حسابکنی، نطق، تصوّرات عاید به محیط بیرونه و دیگر خصوصیتهای روانی بچگان را انکشاف می‌دهند. بازیهای …

مفصل

بازیهای غایبانه

bozii-goibona

بازیهای غایبان، چند نمود از مسابقخای شاهمات، که شرکتداران آن در فاصلة مویینی از هم قرار دارند و آنها با استفاده از کمک این یا آن وسائط مخابره با هم ‌بازی می‌کنند. بازیهای غایبانه بر چند نوعند: ‌بازی مکاتبه‌ای، مسابقه از طریق تلگراف، مسابقة تلفنی، مسابقة رادیویی. در قیاس با …

مفصل