معلومات آخرین
Home / علم / لیانردا ده وینچ

لیانردا ده وینچ

رسم لیانردا ده وینچی

لیانردا ده وینچ (leonardo da vinci) (15. 4 1452، وینچ، فلارینتسیه-2. 5. 1519، قصر کل و، تورین، فرنتسیه) ، مصوّر، هیکلتراش. معمار، عالم و مهندس اتلیه. از عایلة ناتریوس دولتمند بود. لیانردا واسطه‌های نو صنعت تصویری را با خلاصه‌های نظریه‌وی پیوسته، آبرز انسان کاملی را آفرید، که آن به ایده‌آلهای اومانیستی زمانش موافق بود و با همین به احیای عالی اساس گذاشت.

سالهای 1480-1490 دورة نشو و نمای مهارت رسّامی لیانردا می‌باشد. «آلهه در بین شخها» (1483-94، لور، پریج؛ واریانت 2-4497-154، نگارستان ملّی، لاندان) یکی از مصوّره‌های مشهور لیانردا می‌باشد. در دیوار خانة طعامخوری دیر سنته-مریه دیلّی گردجی لیانردا لوحة «ضیافت محرمانه» را می‌آفرد (1495-1497) ، که آن قلّة بلند انکشاف صنعت تصویری اوراپه است. این مصوّره فضای ریلیی را به خود تابع نموده، با کامپازیتسیة دقیق و موازنت خود بیننده را به وجد می‌آورد.

چند مدّت با معماری مشغول شده، نقشه‌های گوناگون «شهر ایده‌آلی» را کار کرده می‌برآید. در میلن در اطراف لیانردا معماران مشهور گرد آمده، مکتب لامبردیّه را تشکیل می‌دهند (این مکتب در تشکّل اسلوب رمانی رل مهم بازیده است). منبعد قریب 20 سال عمرش را در شهرهای گوناگون (منتویه، وینیتسیه، میلن، ریم) اینچنین در فرانسه گذرانده است. در فلارینسیه در دیر پلتستسا ویکّا به آفریدن نقش دیواری «زد و خورد نزد انگیر» شروع می‌نماید (1503-06، ناتمام) ، که آن oغoز جنر رزم‌نگاری صنعت دورة نو بوده، «وحشانیت دهشت‌آور» جنگ را (از روی افادة خود لیانردا .) عکس کرده است.

پارتریت «مانه لیزa»

پارتریت «مانه لیزa»، که با نام «جاکانده» مشهور است (1503، لور) ، تجسم ایده‌آل عالی زیبای، لطافت و نزاکت زن بوده، در بیننده احساس صمیمیت محرمانه‌ای را بیدار می‌کند. «انّن اولیا با مریم و اسای نوزاد» (1500-07، لور)-جمع‌بست جستجوهای لیانردا است در راه به وجود آوردن کامپازیتسیة پیرمیدمانند فزایی. لیانردا تمام ساحه‌های علم دورش را با مشاهده‌های خود (همة آنها را در رسمها و ایسکیزهایش افاده می‌کرد) غنی گردانده است.

لیانردا ده وینچ اساس‌گذار الّیوسترتسیة علمیست. با کشفیات کانستروکتیویوی‌اش از زمان خود چند عصر پیش گذشته است: چنینند لایحه‌های کورة متال‌گدازی، دستگاه بافندگی، ماشینة چاپ‌کننده، زورق زیرآبی، تنک، اپّرتهای پروازکننده و غ. مؤلف چندین نظریه‌هاست عاید به مکانیکه، گیدرولیکه، بیولوگیه، طبّ و غ. عالم، کشّاف و رسّام بی‌مثل. شخصیت لیانردا رمز دورة ایخیای عالیست.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …