Маълумоти охирин
Главная / Чамъият (сахифа 4)

Чамъият

САКСОНИЯ

САКСОНИЯ (Sachsen), вилояти таърихи дар РДГ. Кисми асосии Саксонияро маркаи Мейсен ташкил медод (марка — вохиди маъмури). Дар асрхои 15—16 яке аз нохияхои асосии тачдиди саноати капиталисти (кухкори, китобчопкуни ва гайра), маркази маданият (соли 1409 дар Лейпсиг, 1502 дар Виттенборг унститутхо таъсис ёфтаанд). Саксония аз 1806 подшохи. Солхои 1814—1815 мувофики …

Муфассал »

САКСОНХО

САКСОНХО, сулолаи шохони Германия (919—1024) ва императорони “Империяи Мукаддаси Рим” (аз соли 962). Асосгузораш Генрихи I (солхон хукмрониаш 919—936); ворисони у: Оттони I (936—973, аз соли 962 император), Оттони II (973—983), Оттони III (983—1002). Баъди вафоташ яке аз намояндагони авлоди у гертсоги Бавария Генрих шох шуд (шох Генрихи II, 1002—24). …

Муфассал »

САЛВАДОРИХО

el-salvador-population-pyramid

САЛВАДОРИХО, ахолии асосии Салвадор. Шумораи -умумии ахолии мамлакат 4,1 млн нафар (1978). Ба забони испани гап мезананд. Кисми зиёди Салвадорихо дурага буда, дар натичаи омезиши испанихо (асрхои 16—18 истилло кардаанд), хиндихот тахчои, каму беш зангихо ба вучуд омадаанд. Акаллияти хиндихо хусусияти этники ва забони худро нигох дошта, дар нохияхои гарби, …

Муфассал »

САЛИБ

Krest-01

САЛИБ (ар. — чалипо), чуб ё дигар чизи чорчиллик аст, ки дар дини насоро ба вай ибодат кунанд; яке аз рамзхои асоси ва аломати парастиши масехи. Салиб  хамчун фетиш дар давраи чамъияти ибтидои пайдо шуда, минбаъд хамчун рамзи дини дар эътикодхои динии Мисри Кадим, Бобулистон, Юнони Кадим, Рими Кадим ва …

Муфассал »

РОМАНТИЗМ

posledniy_den_pompey

РОМАНТИЗМ (аз франсави romantisme), методи маъмули эчоди бадеи, ки асоси онро тасвири хасти «на чунон ки даст, балки чунон ки мебояд» (Ф. Шеллинг) ташкил медихад. Пайравони Романтизм муътакиданд, ки хас¬ти, чунон ки даст, барои тасвири бадеи муносиб нест, онро ба муроди хеш аз нав бояд сохт. Идеали романтики хилофи вокеият …

Муфассал »

Услуби романи

roman

РОМАНИ, услуби романи, равияест дар санъати асрхои 10—12-и Европа. Романи унсурхои саноеъи антика, христиани, Византия ва Шарки Наздикро дар худ тачассум кардааст. Ин услуб бештар дар санъати меъмори ривоч ёфта, аз он даврахо ёдгорихои сершумори назаррабо (калисову дайрхои Франция, РФГ, Италия, Ис¬пания ва гайра) боки мондаанд, ки бо бандубасти ачоиб, …

Муфассал »

РОКОКО

rokoko2

РОКОКО (франсави rоcосо), услубест дар санъати нафисаи нимаи якуми асри 18 Европа. Пас аз инкирози абсо¬лютизм дар Франсия пайдо шуда, баъдтар дар Германия, Австрия ва дигар мамлакатхо пахн гардид. Рококо рухияи гедонистии ашрофонро ифода мекард ва бар дур шудан аз вокеият, мурочиат ба олами руъё асос ёфтааст. Рококо асосан дар …

Муфассал »

РОКФЕЛЛЕРХО

РОКФЕЛЛЕРХО (Rockefeller), яке аз гуруххои калонтарини молиявию саноатии ИМА. Асоси иктидори Рокфеллерхо даромади нефт аст. Соли 1870 Чон Д. Рокфеллери калони (1839—1937) ширкати «Стандард ойл»-ро барпо намуд, ки он охири асри 19 тактир, коркард, фуруш ва махсулоти нефти) ИМА-ро монополия кард. Солхои 20 ин гурух дар байни хашт гурухи калонтарини …

Муфассал »

РОЛ

teatr

РОЛ (аз Франсави role), накш. Пер¬сонажи адаби дар драма (киносена¬рия) ва образи сахнави (кинемато- графи), ки хунарпеша дар сахна (дар филм, радиопеса) тачассум мекунад. Ролхо мазхакави, фочиави, драмави, фочиавию мазхакави ва гайра мешаванд. Рол асоси, дуюмдарача ва эпизоди мешавад.

Муфассал »

РОЛИ ОММАИ ХАЛК ДАР ТАЪРИХ

РОЛИ ОММАИ ХАЛК ДАР ТАЪРИХ, яке аз масъалахои асоси дар назарияи инкишофи чамъият. Бар хилофи сотсиологияи томарксисти ва буржуазии имруза, ки оммаи халкро «анбухи нокобил» дониста, шахсони бузургро эчодкори таърихи халкро кувваи асосии харакатдиханда ва эчодкори таърих мехисобад. Мафхуми «халк» мазмуни конкретию таърихи дорад. Дар чамоаи ибтидои хамаи ахолиро халк …

Муфассал »