Маълумоти охирин
Главная / Чугрофия (сахифа 10)

Чугрофия

Дехаи САМОНЧИ

САМОНЧИ, дехаест дар Совети кишлоки Дехконарики райони Фархор, вилояти Кулоб. Территорияи колхози «40-солагии Октябр». Аз деха то маркази Совети кишлок 6 км, то рай¬он 23 км; рохаш асфалтпуш. Ахолиаш 2080 нафар (1981), асосан точикон. Деха 2 мактаби миёна, 3 китобхона, пункти тибби, 2 магазин, чойхона, хаммом ва осиёб дорад. Со¬хахои …

Муфассал »

Кони Самотлор

1535218851288659231

САМОТЛОР (кони Самотлор), кони нефт дар вилояти Тюмени РСФСР (Хавзаи нефту газдори Сибири Гарби). Кон соли 1965 кашф шуда аст. Нефтро аз чукурихои 1,6—2,6 км истихроч мекуганд. Дебити нахуст¬ини пармачоххо дар як шаборуз 42,5 —170 т. Зичии нефт 0,85 г/см3. Дар таркибаш 0,68—0,98% сулфур дорад.

Муфассал »

САМОСВЕТ

IMG_0954

САМОСВЕТ, курорти муоличаи иклимию лойкави дар Урали Миёна. Дар pайони Алапаеви вилояти Свердлов, 5 км дуртар аз стансияи Самосвет вокеъ гардидааст. Тобистонаш гарми муътадил ( хаpopати миёнаи июл 17°С), зимистонаш нисбатан хунук (харорати миёнаи январ —16°С); боришоти солона 400 мм. Воситаи муолича: климатотерапия, лойкаи кули Молтаево. Дар курорт иллати банду …

Муфассал »

Шахри САМСУН

samsun

САМСУН (Samsun), шахр ва бандарест дар шимоли Туркия, дар сохили бахри Сиёх. Маркази маъмурии вилояти Самсун. Стансияи рохи охан, узели роххои шоссе; аэропорт дорад. Ахолиаш 169 хазор нафар (1975). Самсун маркази калони нохияи тамокукорист. Ба хорича тамоку, галла, пашм ва мева мебарорад. Корхонахои саноати тамоку, хуроквори ва химия дорад. Нурихои …

Муфассал »

Шахри САН-АНТОНИО

san-antonio

САН-АНТОНИО , шахрест дар чануби Штатхои Муттахидаи Америка (штати Техас); Ахолиаш 783 хазор нафар (1980, бо атрофаш 864 хазор нафар). Дар водии Сан-Антонио — маркази округи калони хочагии кишлок ва нохияи нефту газдор вокеъ аст. Узели мухими наклиёт дар сари рохи Мексика ва чануби Штатхои Муттахидаи Америка. Сохахои саноат: хуроквори …

Муфассал »

Шахри САМТРЕДИА

samtredia

САМТРЕДИА, шахрест (аз 1921) дар РСС Гурчистон, маркази pайони Самтредиа. Дар пастии Колхида, сохили рости дарёи Риони, 244 км шимолу гарбтар аз Тбилиси вокеъ гаштааст. Узели рохи охан ва роххои автомобилгард. Ахолиаш 23,4 хазор нафар (1975). Корхонахои наклиёти рохи охан, саноати хуроквори, (комбинатхои консерв, гушти чорво ва парранда, фабрикахои чой …

Муфассал »

Дехаи САНГБУРОН

САНГБУРОН, дехаест дар Совети кишлоки Понгози райони Ашт, вилояти Ленинобод. Территорияи совхози «Съезди 25-уми Партияи Коммунистии Иттифоки Совети Коммунистическая Пратия Советского Союза КПСС». Аз деха то маркази Совети кишлок 8 километр, то район 11 километр. Ахолиаш 175 нафар (1981), точикон ва узбекхо. Деха мактаби ибтидои, фермаи чорво дорад. Сохахои хочагиаш …

Муфассал »

САМТХОИ ОЛАМ

samt

САМТХОИ ОЛАМ, тарафхои уфук, чор нуктаи асосии уфук: шимол, чануб, шарк ва гарбро гуянд. Баъзаи чоряки тарафхои мувофики уфукро низ Самтхои олам меноманд: шимоли, чануби, шарки ва гарби. Самтхот оламро мувофикан ин тавр ишорат мекунанд: Шимол, Чануб, Шарк ва Гарб ё худ N, S, О (Е) ва W.

Муфассал »

Дехаи САНГВОР

Location_of_Tavildara_District_in_Tajikistan

САНГВОР, дехаест дар. Совети кишлоки Сангвори райони Комсомолободи Республикаи Срветии Сотсиалистии Точикистон. Территорияи совхози «Миёнаду». Аз деха то маркази Соаети кишлок 1 километр, то район 180 километр. Ахолиаш 280 нафар (1981), точикон. Деха мактаби миёна, китобхона, пункти тибби ва магазин дорад. Сохахои асосии хочагиаш чорводори, галлаю тамокукори ва кирмакдорист. Заминхо …

Муфассал »

Дарёи САНГГАРДАК

sangardak

САНГГАРДАК, дарёест дар вилояти Сурхондарёи Республикаи Срветии Сотсиалистии Узбекистон, шохоби рости дарёи Сурхон. Аз худуди районхои Сариосиё ва Дехнав мегузарад. Тулаш 114 километр, масохати хавзааш 948 километр2. Санггардак оби худро аз нишебихои чануби гарбии каторкухи Хисор мегирад. Болообаш (то хамрох шудани дарёчаи Кизилсой) Дехиканора ном дорад. Манбаи дарё — барф …

Муфассал »