Главная / Чугрофия

Чугрофия

МУГУЛИСТОН

mongolia

МУГУЛИСТОН, вилояти таърихии мугулнишин дар худуди хозираи | Республикаи Халкии Мугулистон, ки дар сарчашмахои хаттии асри 8 зикр шудааст. То асри 13 яке аз улусхои мугул, дар асри 13 давлати аввалини феодали буд. Дар давраи истилои мугул (асри 13) Империяи феодалии мугулхо ташкил ёфт, ки он мамлакатхои истилошударо дар бар …

Муфассал »

МУГУЛ

mugul

МУГУЛ, М е в а г у л, Мевагал, кухест дар шимоли Республикаи Советии Сотсиалистии Точикистон, дар сохили рости дарёи Сир. Мевагул (Мевагал) будани номи ин кухро хануз дар асри 14 Камоли Хучанди таъкид карда, дар яке аз газалхояш гуфтаст: Дар илми мухаккикон чадал нест, Аз илм мурод чуз амал …

Муфассал »

МУГТЕППА

mugteppa

МУГТЕППА, димнаи кухандизи асри 5 то милод— асри 19 милод, ки дар теппаи Муг дар канори шимоли шаркии Уротеппа вокеъ аст. О. И. Смирнова ва Н. Н. Неъматов солхои 1950—*74 дар Мугтеппа хафриёт гузарониданд. Масохати Мугтеппа 6 гектар буда, бо деворхо ихота гардидааст, ки дарозиаш такрибан 600 метр мебошад. Баландин …

Муфассал »

МУРГОБ

MurghabTJ

МУРГОБ, посёлка, маркази маъмурии Совети кишлок ва райони Мургоби Вилояти Автономии Бадахшони Кухи. Дар сбхили рости дарёи Мургоб, дар ба­ландии 3600 метр аз сохили бахр вокеъ гаштааст. Маркази совхози чорводории «Мургоб». Ахолиаш 4022 нафар. (1981), точикон ва киргизхо. Аз Мургоб то Хоруг 324 километр, то Душанбе 851 километр, то стансияи …

Муфассал »

МУРРЕЙ

daryoi-murrey

МУРРЕЙ, Марри (Murray), дарёи калонтарини Австралия. Тулаш 2570 километр (аз сархади дарёи Дарлинг—3750 километр). Масохати хавзааш 1160 хазор километр1. Аз куххои Алпи Австралия огоз ёфта, ба укёнуси Хинд мерезад. Кисми зиёдаш аз хамворихои хушки камбориш, ки нохияи мухимтарини хочагии кишлоки Австралия мебошад, мегузарад, Шохобхои асосиаш:            Маррамбичи ва Дарлинг (аз рост}. …

Муфассал »

МУРУДАК

deha-2

МУРУДАК, М у р у д а к, дехаест дар Совети кишлок Хисори pайони Хисори Республикаи Советии Сотсиалистии Точикистон.  Аз деха то маркази Совети кишлок 18 километр. Ахолиаш 375 нафар. (1981), точикон.

Муфассал »

МУРМАНСК

Murmansk

МУРМАНСК, шахр, маркази вилояти Мурмански Республикаи Советии Федеоативии Сотсиалистии Россия. Дар сохили халичи Колаи бахри Баренс вокеъ гаштааст, Бандари Мурманск ях намебандад. Стансияи рохи охан. Адолиаш 381 хазор нафар. (1979). Мурманск маркази калони мохигири ва кор- карди мохи. Корхонахои мухими саноатиаш: иттиходияи «Судоверфь!, устохонахои таъмири кишти, комбинати хонасози, фабрикахои мебел …

Муфассал »

МУНЧОКТЕППА

munchokteppa

МУНЧОКТЕППА, димнаи шахри кадимист дар наздикии Бекобод. Дар территорияи ГЭС-и Фарход чойгир шу­дааст. Мунчоктеппа асрхои 3—12 таракки карда буд. Майдони Мунчоктеппа 4 гектар, гафсии кабати археологии он 9—10 метр. Солхои 1943—44 отряди махсуси археологи тахти рохбарии профессор В. Ф. Гайду­кевич хафриёт гузаронд. Шахр дар шакли мураббаъ (200X180 метр) бунёд гардидааст. …

Муфассал »

МУНК

balchuvon

МУНК, калонтарин шахри Хута­лон (номи кадими вилояти Кулоб ва Балчувон), ки дар болооби дарёи Аму, байни дарёхои Панчу Вахш, наздикии дехахои Хонакох ва Шахриминги назди Ховалинг вокеъ буд (асрхои 9—15). Бинохои Мунк аз хишти пухта ва деворхои шахр аз санг сохта шу­да буд. Димнаи Мунк 1 километр дуртар дар шимоли …

Муфассал »

МУН

deha-1

МУН, деха, маркази Совети кишлоки Навободи pайони Шугнони Вилояти Автономии Бадахшони Кухи. Территорияи совхози «Ватан». Аз Марказ то маркази район 35 километр; рох асфалтпуш. Ахолиаш 1080 нафар. (1981), точикон. Деха мактаби 8-сола, ошхона ва устохонаи либосдузи дорад. Сохаи асосии хочаги — чорводори. Ахоли аз оби дарёхои Гунд ва Мундара истифода …

Муфассал »