Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 5)

Илм

ХАТИ ПАХЛАВИ

ХАТИ ПАХЛАВИ, як навъи хат, ки дар асоси яке аз шохахои хати ороми такрибан дар асри 3 сохта шуда, дар забони форсии миёна (пахлави), сабти катибахо, осори хаттии ин забон истифода мегардид. Xати пахлави дар аввал дорои 22 аломат буд. Вале баъдтар дар хати зуднавис (курсив) шакли харфхо ба якдигар …

Муфассал »

ХАТИ ПОРТИ

ХАТИ ПОРТИ, хатест, ки аз он барои сабти осори забони порти истифода бурда мешуд. Алифбои порти тамоми 22 харфи хати оромиро бо баъзо тагйирот дар бар мегирифт. Шакли харфхо дар катибахои сафолпорахо, ки аз Нисо, Камис ва Кушатеппа ба даст омадаанд, ба хати «империягии ороми» (хате, ки дар давлати Хахоманишиён …

Муфассал »

ХАТИ РОСТ

ХАТИ РОСТ, як мафхуми асосии геометрияро гуянд. Хангоми аз нуктаи назари геометрия баён кардани ягон ходиса хати рост чун як мафхуми ибтидои истифода мешавад.

Муфассал »

ХАТИ СУРИЁНИ

ХАТИ СУРИЁНИ, хатест, ки барои сабти осори забони суриёни истифода мегардид. Дар заминаи хати ороми пайдо шуда, ба монанди он 22 харфи хамсадоро дар бар мегифт. Дар осори хаттии мансуб ба асрхои 1-2 харфхо аз якдигар чудо ва равшану хоно навишта шудаанд. Вале баъдтар харфхои ба якдигар васлшуда зиёдтар гардиданд. …

Муфассал »

ХАТИ СУГДИ

220px-Sogdian_Christian_Text_Written_in_Estrangelo

ХАТИ СУГДИ, хатест, ки аз он барои сабти осори забони сугди истифода шудааст. Дар асоси хати ороми хазораи 1 то мелод дар Сугди Кадим юстироъ шуда, 23 аламатро дар бар мегирифт. Нахустин осори он ба асри 1 то мелоди мансуб аст. Аломатхои хати сугдиро нахустин бор олими франсави Р. Гото …

Муфассал »

ХАТИ ТАСВИРИ

hati-tasvir

ХАТИ ТАСВИРИ, пиктография, хатест, ки дар он матлабу максад дар шакли тасвир ифода мешавад. Аз руи аломатхои хати тасвири, ки аз аксхои гуногун иборатанд, забонеро надониста, хати онро хондан мумкии аст. Дар хати тасвири аломатхои шарти, рамзи мустаъмаланд: тасвири ду дили ба хам пайваст — «ишк», чоркунчаи дохили доира — …

Муфассал »

ХАТИ ФИНИКИ

ХАТИ ФИНИКИ, як навъ хатест, ки финикихо, карфагенихо, яхудиёни кадим ва дигар дар давлатхои кадимии Финикия, Сурия, Фаластин,кисман дар Миср, чазираи Кипр Киликия (вилояте дар Осиёи Хурд), Карфаген ва гайра истифода мекарданд. Осори хати финики ба нимаи дуюми хазораи 2 то мелод— асри 4 то мелод мутаалликанд. Сарчашмахои пайдоиши хати …

Муфассал »

ХАТИ ФОРСИИ КАДИМ

ХАТИ ФОРСИИ КАДИМ, системаи хати хичоии мехист, ки аз он барои сабти осори забони форсии кадим истифода шудааст. Манбаъхои пайдоиши хати форсии кадим аник муайян нагардидаанд. Чихати асосие, ки ин хатро ба хатхои мехии элами ва аккади каробат додааст, истифода шудани аломати мехмонанд чун унсури хат мебошаду бас. Шох Дорои …

Муфассал »

ХАТИ ХОРАЗМИ

ХАТИ ХОРАЗМИ, хатест, ки аз он барои сабти осори забони хоразми истифода шудааст. Манбааш хати оромист. Ба хати сугди ва хати порти шабохат дорад. Кадимтарин осори он ба асрхои 3—2 то мелоди тааллук дорад. Хуччатхои мансуб ба асрхои 3— 4 ва 8, ки аз Тупроккалъа ба даст омадаанд, хамчунин катибахои …

Муфассал »

ХАТИ ЮНОНИ

greek_language1

ХАТИ ЮНОНИ, хатест, ки аз он дар асрхои 10—8 то мелод юнониёни кадим истифода мебурданд ва холо бо андаке тагйирот дар забони хозираи юнони нигох дошта шудааст. Манбааш хати финикист. Юнониён хати финикиро ба забонашон мохирона мутобик карда, бори аввал дар таърихи хат барои ифодаи садонокхо харфхои алохидаро ворид намуданд, …

Муфассал »