Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 3)

Илм

РЕФЛЕКСИЯ

РЕФЛЕКСИЯ (аз лотини ге!1ех1о — ба кафо баргаштан, инъикос), 1) андеша, худшиноси, феълу атвори худро мулохиза кардан. 2) дар фалсафа як шакли фаъолияти назарии инсонро гуянд, ки аз тахлилу таркиби афкору аъмоли худи ва конунхои чараёнгирии онхо иборат аст.

Муфассал »

РЕФЛЕКТОР дар астрономия

reflektor

РЕФЛЕКТОР (аз лотини геПес1о — пас мегардонам, инъикос мекунам), дар астрономия, телескопи акскунандаест, ки дар он тасвири чирмхои мунир (ситорахо, сайёрахо, Офтоб ва гайра) асосан тавассути оинаи дарунхамида ва оинахои барчаста ё хамвори ёвар хосил мешавад (нигаред, накша). ‘ Назар ба рефрактор Рефлекторхо як катор бартарихо доранд, масалан, дар онхо …

Муфассал »

РЕФЕРАТ

544654cae5ba50f98420476d4d3fced6

РЕФЕРАТ (аз лотини гсГего — арз мекунам, хабар медихам),баёнимухтасари хатти ё баромади оммави дар бораи китоб, тадкикоти илми, натичахои омузиши проблемахои илми; маъруза дар мавзуи муайянест, ки обзори адабиёт ва маъхазхои дигарро хам дарбар мегирад. Одатан, Реферат вазифаи илмию ахбороти дорад. Рефератхо, ки онхоро маърузахои илми низ меноманд, дар муассисахои …

Муфассал »

ХИНОНХО

ХИНОНХО, дикетонхои сиклианд, ки дар онхо гурухи >С = 0 ба системаи бандхои дучанди бо хам алокаманд дохил мешавад. Xинонхо, буи тез доранд, кристаллхои рангдоранд масалан, ранги бензохи8нон (I; t гудозиш 116°С) ва 1,4—нафтохинон (II; t гуд. 128,5°С) зард, ранги 0—бензохинон (III; t гудозиш 70—80°С бо тачзия) ва антрахинон сурх …

Муфассал »

ХИМИЯ

ximiya

ХИМИЯ, илмест, ки табдили моддахо, тагйири таркиб ва сохти онхоро меомузад. Таърихи пайдоиши истилохи «химия» чандон маълум нест. Бино ба акидаи аксар тадкикотчиён, химия аз номи кадимаи Миср — Хемия (аз «хем» ё «хеме» — сиёх гирифта шуда, илми «сарзамнни сиёх», (илми «Миср»-ро ифода мекунад) ба вучуд омадааст. Xимия бо …

Муфассал »

ХИМИЯИ КВАНТИ

ХИМИЯИ КВАНТИ, як фасли химияи назариявист, ки дар он масъалахои сохту кобилияти ба реаксия рафтани пайвастахои химияви ва бандхои химияви дар асоси тасаввуроту усулхои механикаи кванти муоина мешавад.

Муфассал »

ХИМИЯИ КОЛЛОИДИ

ХИМИЯИ КОЛЛОИДИ, як фасли химияи физикист, номи анъанавии илм оид ба системахои дисперси ва ходисахои сатхи. Xимияи коллоиди чараён ва ходисахои бо холати баланддисперсии чисмхо алокаманд, масалан, диффузия, адгезия, адсорбсия, коагулясия, устуворшави ва гайраро тадкик мекунад. Асосхои илмии технологияи масолехи бинокори, пармакунии чинсхои кухи, коркарди механикии металлхо ва гайраро дарёфт …

Муфассал »

ХИМИЯИ НООРГАНИКИ

ХИМИЯИ НООРГАНИКИ, Xимияи гайриорганики, илмест оид ба элементхои химияви ва пайвастхои соддаю мураккаби онхо (гайр аз пайвастхои карбон, ки онхоро химияи органики меомузад). Таърихи инкишофи химияи ноорганики бо таърихи умумии химия сахт алокаманд аст (мухимтарин комьёбихои химияи охири асри 18— аввали асри 19 масалан ба вучуд овардани назарияи оксигении сузиш, …

Муфассал »

ХИМИЯИ РАДИАСИОНИ

ХИМИЯИ РАДИАСИОНИ, як фасли химияро гуянд, ки табаддулоти химиявии аз таъсири афканишоти ионизонанда ба вучуд ояндаро меомузад. Кобилияти реакцияхои химиявиро ба амал овардани афканишоти ионизонанда баъди кашфи радиоактивият ошкор гардид. Xимияи радиасиони соли 1896 пайдо шуда бошад хам, чун сохаи мустакили илм солхои 40 асри 20 дар натичаи ба вучуд …

Муфассал »

ХИМИЯИ ТАХЛИЛИ

ximiya1

ХИМИЯИ ТАХЛИЛИ, илмест оид ба усулхои омузиши таркиби моддахо. Xимияи тахлили аз ду кисми асоси — галили микдори ва тахлили сифати иборат аст. Гайр аз ин дар Xимияи тахлили тахлили техники низ вучуд дорад, ки ба мачмуи усулхои тахлили органики, гайриорганики, сифати ва микдори асос ёфтааст. Xимияи тахлили дар инкишофи …

Муфассал »