Маълумоти охирин
Главная / Илм (сахифа 19)

Илм

ТОМИЗМ

ТОМИЗМ, таълимоти Фомаи Аквини ва равияи фалсафии католикии таъсискардаи у, ки таълимоти Арастуро бо талабхои оини масехи мутобик месохт. Дар давраи схоластика мавкеи мухим дошт, афлотунияи Августин (354—430) ва рушдияро махдуд намуда буд. Дар асри 14 У. Оккам ба Томизм зид баромад. Тачдиди фаъолияти Томизм ба мархилаи дуюми инкишофи схоластика …

Муфассал »

ТОКСИКОЛОГИЯ

toxikology

ТОКСИКОЛОГИЯ (аз юнони toxokon — захр ва ….логия), захршиноси, як кисмати тибро гуянд, ки хосияти физики ва химиявии захрхо, таъсири онхоро ба организм ва роххои пешгирию муоличаи захролудиро меомузад. Токсикология захрхои пайдоишашон гуногунро тадкик менамояд. Дар «Вандидод»-и Авесто оид ба захролуди, усулхои муборизаи зидди хашарот, мор ва дигар чонварони захрнок …

Муфассал »

ТИТАНИТ

titanit-2

ТИТАНИТ, сфен, минерал аз гурухи силикатхо, СаТi [SiO4]O. Омехтахояш: ТR, Ге, АI, Мn, Nb, Sn ва гайра. Рангаш зард, сурхча. Чилояш алмоси. Сахтиаш 6—6,5; зичиаш 3500— 3600 кг/м3. Титанит «минерали маъмули чинсхои кухии магмавист. Титанит маъдани мухимми титан мебошад. Конхои калони Титанит дар Швейцария, Италия, СССР (Урал, Украина, Осиби Миёна) …

Муфассал »

ТИТАН

ТИТАН, номи радифи сайёраи Зухал. Диаметраш такрибан ба 5 хазор км баробар буда, аз маркази сайёра ба хисоби миёна дар масофаи 1223 хазор км вокеъ аст. Соли 1655 X. Гюйгенс кашф кард. Нигаред низ Радифони сайёрахо.

Муфассал »

ТИННИН

ТИННИН, аждахо, бурчест дар Нимкураи шимолии осмон-ситораи бурчи Тиннин Этамин ном дорад, ки тобишашон ба 2,2 кадри ситоравии зохири баробар аст. Астрономи англис Ч. Брадел координатхои хамин ситораро мунтазам тадкик карда, соли 1725 ходисаи аберрацияи рушноиро кашф намуд. Мавриди мусоиди мушохида моххой март-май. Аа худуди СССР тамоми сол дидан мумкин …

Муфассал »

ТИННИНИХО

ТИННИНИХО, сели метеориеро гуянд, ки аз самти бурчи Тиннин меборад ва бо кометан Чакобини-Циннер алокаманд аст. 9 октябри 1933 ва 10 окт, 1946 Тиннинихо нисбатан хуб мушохида шуда буд. Нигаред низ Метеорхо.

Муфассал »

ТИОФУН

ТИОФУН, С4Н4S, пайвасти гетеросикли, моеъи беранг, буяш ба буи бензол монанд аст; t гуд. —38,3oС, t чуш. 84,1oС; дар об бад ва дар халкунандахои органики нагз хал мешавад. Тиофунро аз зифти ангиштсанг ва махсулоти нимкоксонии вараксант чудо мекунанд. Тиофуни синтезиро дар натичаи пиролизи омехтаи намаки натрийдори кислотаи кахрабо ва Р2S3; …

Муфассал »

ТИПОЛОГИЯ

ТИПОЛОГИЯ (аз юнони тип ва …логия), усули илмиеро гуянд, ки ба таксими систешаи объектхо ва гурухбандии онхо бо ёрии модел ё типи чомеъ асос меёбад; бо максади омузиши мукоисавии мухимтарин аломатхо, робитаю муносибатхо ва дарачахои муташаккилии объектхо истифода мешавад; тип, тасниф, систематика, таксономия шаклхои асосии мантикие мебошанд, ки Типология истифода …

Муфассал »

ТИРОЗИН

tirozin

ТИРОЗИН, аминокислотаи буйдор. Ба таркиби бисёр сафедаю пептидхо (казеин, инсулин ва гайра) дохил мешавад. Аз сабаби дар об бадхалшаванда буданаш аз гидролизатхои сафеда бо осони чудо кардан мумкин аст. Аз Тирозин дар организми хайвоноту одам гормонхои гадуди сипаршакл, адреналин ва моддахои дигар, дар баъзе растанихо алкалоидхо (морфин, кодеин ва гайра) …

Муфассал »

ТИЁНШОНИТ

tiyonshonit

ТИЁНШОНИТ (аз номи куххои Тиёншон), минералест, ки онро нахустин бор соли 1967 геологхои точик В. Д. Дустматов ва В. Ю. Алхазов аз каторкухи Хисор ёфтаанд. Таркиби химиявиаш NаВаМn ТiВ2Si6O20-Сахтиаш 6—6,5; мурт; зичиаш 3290 кг/м3. Рангаш сабзи пистамонанд; чилояш шишагун. Дар рагхон пегматити, ки массиви сиенитхои ишкориро бурида гузаштаанд, хамрохи минералхои …

Муфассал »