Главная / Гуногун / Партияи Демократии Халки Афгонистон

Партияи Демократии Халки Афгонистон

Партияи Демократии Халки Афгонистон (ПДХА), 1 январи 1965 дар Съезди 1-ум (муассисон), ки дар Кобул пинхони баргузоршуд таъсис ёфт. Дар съезд бо сардорви Нурмухаммад Тараки Комитети Маркази интихоб гардид. Чонишини Н. Тараки Бабрак Кормал интихоб шуд. Съезд принсипхои асосии сохти партияро кор карда баромад ва ба Комитети Маркази супориш дод, ки дар асоси ин принсипхои Программа ва Устави партияро тартиб дихад. Партивият апрели 1966 Программахои Партияи Демократии Халки Афгонистон бо унвони «Программаи демо­кратии газетаи «Халк» дар хамин газета чоп шуд.

Соли 1967 партия ба гуруххои «Халк» (сардораш Н. Тарани) ва «Парчам» (сардораш Б. Кормал) чудо шуд. Ба ин чудошави Хафизуллох Амин, ки Н. Тарани ба вай бовар мекард, ёри расонд. Вале дар шароити чудои хар ду гурух Программа ва Устави ягонаи партияро эътироф мекарданд.

Программаи Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал  вазифахои асосии партияро муайян менамуд, ки онхо манфиатхои мехнаткашони Афгонистонро ифода мекарданд. Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал таъмини рохи гайрикапиталистии та­раккиёти мамлакатро ба сифати максади наздиктарин пешбари карда, дар Программааш изхор намуд. ки ба ядрои максади охирин—«сохтмони чамъияти сотсиалисти кушиш хохад кард. Дар шароити хукумати шох, инчунин хукумати Довуд. ки ба­рои халли масъалахои хаётан зарури халки афгон кодир набуданд. Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал  диккати тарафдороии худро барои омухтани назария ва амалияи револютсиони чалб карда, чоигирша- вии куввахои сиёсиро дар мамлакат меомухт ва тайёри медид, ки ба харакати халки дар дигаpryнсозиххои ичтимоию иктисоди сарвари кунад. Соли 1977 гуруххои «Халк* ва «Парчам» аз нав муттахид шуданд, ки ин ба галабая Револютсияи 27 апрели 1978 ёрии калон расонд.

Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал дар натичаи револютсияи миллию демократии апрели1978 ба партияи хукмрон табдил ёфт ва холо душворихоро бартараф намуда, Про­граммаи худро мунтазам ба хаёт татбик мекунад. Сентябр 1979 Х. Амин Н. Таракиро аз хамаи вазифахои партияви ва давлати ронда, баъд уро кушт ва дар мамлакат режи­ми диктатори чори намуд. 27 декабр 1979 куввахои солими Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал Х. Аминро аз хокимият дур карданд. Бо карори Комитети Марказии Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал  Бабрак Кормал Котиби генералли Комитети Марказии Партияи Африкоии Истиклоли Сенегал интихоб гардид.

Дар борамон

Инчунин кобед

mugsu

МУГСУ

МУГСУ, дарёест дар pайони Чиргатоли Республикаи Советии Сотсиалистии Точикистон. Аз як шудани дарёхои Селдара ва …