Охии Машхади

Охии Машхади Мавлоно Али (соли таваллуд ва вафот номаъ- лум), шоири ибтидои асри 15 форс-точик. Тафсилоти рузгораш норавшан аст. Охии Машхади чанде аз маснавихои «Хамса»-и Низомии Ганчавиро чавоб гуф- та будааст. Аз чумла дар пайравии «Лайли ва Мачнун»-и Низоми бо унвони «Хаёл ва Висол» маснавие навишта будааст, ки байти матлаашро Алишери Навои дар «Мачолис-ун-нафоис» намуна овардааст.

Дар борамон

Инчунин кобед

МУХАММАД ИБНИ ХИНДУШОХИ НАХЧУВОНИ

МУХАММАД ИБНИ ХИНДУШОХИ НАХЧУВОНИ (соли таваллудаш 1288 — соли вафоташ номаълум), мунши, насрнавис, лугатнависи асри …