Охии Хирави

Охии Хирави (соли таваллуд ва вафот номаълум), хофиз, бастако­ри асри 15 форс-точик. Зодгохаш Хирот буда, дар Бухоро фавтидааст. Дар ибтидо маишаташро аз касби нонвой таъмин мекард. Санъати мусикиро аз хунармандони зодгохаш, махсусан аз Устод Шоди, писари у Гулом Шоди омухт. Охии Хирави бештар бар ашъори Абдуррахмои Чоми суруд мегуфтааст. У ба усули «Турк- зарб», «Таронаи Рости Панчгох»-ро (бар матни Чоми) тасниф кардааст.

Охии Хирави баъди Хиротро фатх намудани Абдуллоххони Шайбонй ба Бухоро омад. Дар ин чо тавассути санъа­ти хуби ичрокунандагиаш шухрат пайдо кард. Дар усули «Зарбул- фатх» ба макоми «Ирок» се асари мукаммал тасниф карда, ба шогирдонаш Бобои Чанги ва Хоча Хамза мебахшад. Муаллифи чандин савт, амал, накш, пешрав, кор низ буда­аст.

Дар борамон

Инчунин кобед

МУХАММАДАЛЙ

МУХАММАДАЛЙ ( соли таваллуд ва вафоташ номаълум), меъмор ва наккоши асри 15. Аслан нахчувонист. Дар …