Маълумоти охирин
Главная / Илм / Наздикшавии мунтазам

Наздикшавии мунтазам

Наздикшавии мунтазам, холати хусусии мафхуми наздикшавист. Агар барои дилхох  ε > 0 чу­нин N = N(ε) мавчуд бошад, ки ба­рои он нобаробарии | f(х) —fn(х) | < ε хангоми п > N ва барои хамаи нуктахои x-и мачмуи додашуда ичро шавад, пайдарпаии функсияхои fn (x) ( n = 1,  2, …) дар мачмуи до­дашуда ба функсияи худудии f(х) мунтазам наздик шаванда номbда мешавад. Маcfkfy, пайдарпаии функcияхои f n (x) = хп дар порчаи

ба функcияи худудии f(х) =  0 мунтазам наздикшаванда мебо­шад, зеро барои oар гуна 0 < х <  ǀ f(х) fn (x)< ( )n < e агар п >ln( ) /ln  2 бошад, ин функсия

дар порчаи [О, 1] мунтазам наздикшаванда намебошад.

Пайдарпаихои мунтазам наздикшаванда хосиятхои басо мухим до­ранд: масалан, функсияи худудии пай­дарпаии мунтазам наздикшаванда хамчунин функсияи бефосила мебо­шад ва гайра. Дар тахлили математикии Наздикшавии мунтазам теоремаи Вейерштрасс мавкеи мухим дорад. Хар гуна функсияи дар парча бефосиларо чун худуди пайдарпаии бисёрузвахои мунтазам наздикшаванда ифода кардан мумкин аст.

Инчунин кобед

САРМАШК

САРМАШК (с а р х а т, хусни хат, муфрадот, мачмуи харфхои алохида, таркибхои харфии …