Главная / Гуногун / Наклиёт

Наклиёт

Наклиёт (ар. — воситаи аз чое ба чои дигар кучидан), сохаи истехсолоти модди ва хизматрасони оид ба кашондави бор ва пассажир.

Наклиёт ду навъ аст: дохилиистехсолоти ва истифодаи умуми. Наклиёти дохилиистехсолоти (рохи охан, роххои автомобил, роххои симини овеза, конвейерхо, транспортёрхо ва гайра) ба як ё якчанд корхона хизмат мерасонад. Наклиёт барои кашондани ашёи хом ва маснуот ба сеххои истехсолот аз як сех ба сехи дигар бурдани масолехи нимтайёр ва ба анбор ка­шондани махсулоти тайёр пешбини шудааст. Наклиёти истифодаи умуми ба­рои кашондани воситахои мехнат аз як муассиса ба муассисаи дигар ё аз истехсолот ба районхои истеъмолкунанда бурдани махсулоти тайёр ва кашондани пассажир хизмат мекунад.

Наклиёт чунин хелхо дорад: наклиёти автомобили, наклиёти дарёи, наклиёти трубопроводи, наклиёти poхu охан, наклиёти хавои, наклиёти бахри.

Воситахои оддии наклиёт хануз дар чамоаи ибтидои пайдо шудаанд. Наклиёт дар давраи табаддулоти саноати сохаи махсуси истехсолот гардпд. Дар ибтидои асри 19 воситахои механикии Наклиёт ба вучуд омаданд, пароход ва па­ровозхо пайдо шуданд. Солхои 30 асри 19 мамлакатхои мутараккии саноати (ШМА, Белгия, Франсия, Анг­лия ва дигар)  рохи охан доштанд. Соли 1837 дар Россия нахустин рохи оха­ни Петербург—Сарское Село—Пав­ловск ва 1851 рохи охани Петер­бург—Москва (650 км) ба истифода дода шуд.

Дар СССР тамоми намудхои Наклиёт умумихалки буда, системаи ягонан наклиётро ташкил медиханд. Дар солхои Хокимияти Совети Наклиёт ба яке аз сохахои асосии хочагии халк табдил ёфт.

Хизмати наклиётии бештари районхои Точикистон аз чихати проб­лемаи техники хеле мураккаб аст (зиёда аз 9/10 территорияи республикаро куххо ишгол кардаанд). Шабакаи роххои Точикистон нихоят васеъ аст (255 километрм рохи охани мукаррари, 386 километр рохи одхани камбар, кариб 300 километр рохи оби, 13500 километр роххои автомобил, аз он чумла 8500 километр ро­хи асфалтпушу сангфарш, 7100 километр рохи хавоии мадалли).

Соли 1925 сохтмони рохи охани Самсоново— Тирмиз—Душанбе огоз ёфт. Ба Ду­шанбе нахустин поезд соли 1929 омад. Алокаи беруна ва байниреспубликавии наклиётию иктисоди асосан тавассути рохи охани мукаррари, инчунин наклиёти дарёию хавои ба амал бароварда мешавад. Наклиёти автомо­били ва рохи охани камбар дар алокаи байниреспубликави роли калон мебозанд. Дар дохили республика бор асосан бо рохи охани мукаррари, пассажи­рон бо наклиёти хавои кашонда ме­шаванд. Наклиёти автомобили дар кашондани бор ва пассажирони до­хили республика низ ахамияти ка­лон дорад.

Дар борамон

Инчунин кобед

bozii-mukotibai

БОЗИИ МУКОТИБАИ

БОЗИИ МУКОТИБАИ, яке аз намудхои хеле маъмули бозихои гоибона дар шохмот, ки харифон гаштхои худро …