Маълумоти охирин
Главная / Гуногун / МОДАРОНИ СЕРФАРЗАНД

МОДАРОНИ СЕРФАРЗАНД

modaroni-serfarzandМОДАРОНИ СЕРФАРЗАНД, модароне, ки 3 нафар ва зиёда аз он фарзанд доранду конунгузории СССР барои онхо имтиёзоти муайян мукаррар кардааст. Аз соли 1981 cap карда ба занхои коркуне, ки 2 нафар ва зиёда аз он фарзанд доранд, то 12-солагиашон ба онхо: а) отпуски 3-рузаи иловагии музднок дода мешавад, ба шарте, ки рузхои отпуск аз 28-рузи календари нагузарад; б) хукук барои отпуски иловагии бемузд барои нигохубини кудак то 2-хафта бо розигии маъмурият, дар сурате, ки истехсолот ба ин имконият дихад; в) дар панчсолаи 11-ум то 14 руз зиёд кардани давраи нигохубини кудаки бемор. Дар ин сурат 50 фоизи музди кор дода мешавад. Бо максади тар­бия кардани кудакхои хурдсол ба занхо имтиёзхои гуногун пешбини шудааст: а) ба занхое, ки стажи умумии кориашон на камтар аз як сол ва занхое, ки аз истехсолот чудо нашуда тахсил мекунанд, то 1-сола шудани кудакашон кисман музди от­пуски иловаги дода мешавад. Мас., барои районхои Шарки Дур, Сибирь ва районхои шимолии мамлакат мохе 50 сум ва барои дигар районхо (аз чумла, РСС Точикистон) то 1-сола шудани ку­дак мохе 35 сум дода мешавад; б) дар оянда барои тарбияи кудак то 1,5 сол ва баъдтар то 2-солагиаш додани от­пуски иловаги пешбини карда шуда­аст. Бо максади баланд бардоштани таъминоти моддии оилахои фарзандор: а) дар панчсолаи 11-ум ба модарони коркун ва модароне, ки аз истехсолот чудо нашуда тахсил меку­нанд, хангоми таваллуди кудаки якум дар хачми 50 сум, хангоми та­валлуди кудаки дуюм ва сеюм ва ку­дакони минбаъда 100 сум дода меша­вад; б) аз соли 1981 cap карда зиёд кардани хачми ёрдампулии давлати ба модарони танхо пешбини шуда­аст, яъне барои дар як кудак то 10- солаги (хонандагоне, ки стипендия намегиранд то 18-солаги) мохе 20 сум дода мешавад. Ба Модарони серфарзанд дар вакти нафакадихи низ имтиёзхо мукаррар гардидааст. Занхое, ки 5 ё зиёда аз он кудак таваллуд карда, то 8-солаги тарбия кардаанду стажи кориашои аз 15 сол кам нест, дар синни 50-солаги ба нафакаи кудаксоли баромадаи хукук пайдо мскунанд. Аз соли 1981 хангоми таъин кардани нафакаи кудаксоли стажи кор пурра набошад хам, ба модароне, ки 5 ва аз он зиёд кудак доранд, кудакони аз бачаги инвалид таваллудшударо тар­бия кардаанд, имтиёзхои иловаги мукаррар карда шудааст.

Барои Модарони серфарзанд орден ва медалхои махсус таъсис шудаанд: «Кахрамонмодар», «Шарафи модари», «Медали модари». Ба заноне, ки 10 фарзанд таваллуд ва тарбия кардаанд, унвони фахрии «Кахрамонмодар» ва гра­мотаи Президиуми Совети Олии СССР дода мешавад. Ниг. низ Медалхои СССР, Орденхои СССР.

Ад.: Дарори КМ КПСС ва Совети Вазирони СССР аз 22 январи 1981, 235. «Дар бораи пурзур кардани ёрии давлати ба оилахои кудакдор».

К. Холимов.

Дар борамон

Инчунин кобед

САЪДИ БУХОРОИ

САЪДИ БУХОРОИ- Саъдуддии Асад ибни Шихоб (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-точик (асри 12). …