Маълумоти охирин
Главная / Чамъият / МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

mikroevolutciyaМИКРОЭВОЛЮЦИЯ, мачмуи процессхои эволюционии бахаракатоварандае, ки дар дохили намуд, дар доираи популяцияхои алохида ё ба хам наздик мегузаравд. Хангоми Микроэволютсия популяцияро структураи элементарии эволюциони, мутацияро матеряали элементарии эволюциони ва процессхои мутациони, тагйирёби (флюктация)-и шумораи фардхо дар популяция, шаклхои гуногуни изоляция ва интихоби табииро бошад, омилхои элементарии эволюциони мешуморанд. Дар зери таъсири ин омилхо таркиби генотнини популя­ция — механизми асосии бадарача оварандаи процесси эволюциони тагиир меёбад. Пештар истилохи «Микроэволютсия»-ро баъзе эволюционистон барои ифодаи тагйирёби ва шаклхосилшавии дохили намуди истифода бурд. Бо макроэволюция мукобил мегузоштанд. Таълимоти Микроэволютсияи муосир озод якчояшавии генетика ва дарвинизми классики (дар асоси тадкикотхои генетики совети С. С. Четверков ва генетики англис Р. А. Фишер) таракки кард. Мувофики таълимоти муосир хамаи механизмхои асосии бахаракатоварандаи эволюция дар дохили намуд. яъне дар хадди микроэволюциони мегузаранд. Микроэволютсия бо пайдо шудани намуди нави аз намудхои пештара фарккунанда ба итмом мерасад. Махз Микроэволютсия аз макроэзолюция фарки зидди надорад. Барои муваффакияти тадкикотхои до­ири микроэволюциони микдори кофии омехташавии тачрибахои популяционию генетики, баёни микдории процессхои динамикаи популяциони ва экология, омузиши зухуроти эко­логи, истифодаи тахлилии нуктахои генетикаи назарияви ва дар охир тартиб додани модели математикии процессхои дохили популяциони ва байни популяциони лозиманд.

Ад.: Тамофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н-, Яблоков А.      В., Краткий очерк теории эволюции, М., 1969.

Инчунин кобед

“САРХАДЧИЁНИ СОВЕТИ”

“САРХАДЧИЁНИ СОВЕТИ” газета, органи комитети районии Партияи Коммунистии Точикистон ва Совети депутатхои мехнаткашони райони Даштичум. …