Маълумоти охирин
Главная / Гуногун / МАХСУЛОТИ УМУМИ

МАХСУЛОТИ УМУМИ

umumiМАХСУЛОТИ УМУМИ, махсулоти умумии корхонаи саноати, махсулоти умумии саноат, махсулоти умумии хочагии кишлок, нишондихандаи статистикии махсулоти умумии бо пул ифо­да ёфтаи корхона, соха ва хочагии халк. Махсулоти умуми дар саноат, хочагии кишлок сохтмон, наклиёт, савдо ва таъминоти моддию техники, барои муайян кардани хачми умуми, динамика ва суръати умумии афзоиши истехсо­лот ва сохахои алохидаи он, барои мукаррар намудани таносуби байни ин сохахо, хисоб кардан ва ба план гирифтани микдори зарурии кертарон, ашьё, масолех, сузишвори, фонди музди кор, махсулнокии мехнат ва боздехи фонд истифода мешавад. Махсулоти умумии корхонаи саноати хачми махсулоти бо пул ифодаёфтаи корхонаи саноатиест, ки дар давраи муайян истехсол шудааст. Махсулоти умуми ба гайр аз махсулоти холис, боз арзиши ашё, масолехи сузишвори кувваи Электр ба амортизацияи воситахои асосиро низ дар бар мегирад. Махсулоти умуми корхона ва сохахои истсхсолотро аз руи нарххои киёси ва чори хисоб мекунанд. То давраи ислохоти хочаги (1965) нишондихандаи Махсулоти умуми ба сифати меъёри асосии баходихи ба фаъолияти хочагии корхона ва сохахои истехсолот истифода мешуд. Мувофики карори Пленуми сентябри (1965) КМ КПСС ба сифати нишондихандаи

Дар борамон

Инчунин кобед

САЪДИ ТОЙ

САЪДИ ТОЙ- и- (соли таваллуд ва вафот номаълум), шоири форс-точик (асри 13). Чузъиёти рузгораш равшан …