Главная / Чамъият / Корти Милли

Корти Милли

Таърих: Огози барасии масъалаи рушди низоми пардохт-15 марти соли 2010;

 1. Супориш Хукумати Чумцурии Точикистон оиди хисоббаробаркунихои гайринакди – 29 октябри соли 2011;
 2. Огози фаъолият: мохи январи соли 2012;
 3. Тасдики Коидахои НПМ «КОРТИ МИЛЛИ» :мохи июни соли 2012;
 4. Соли 2016 шумораи иштирокдорони НПМ «КОРТИМИЛЛИ» 18-ташкилоти карз к, аз он чумла 15 бонк ва 3-ТАКХ расид.

korti_milli

Максади ташкили корти милли:

 1. Ташкили заминаи мустахакаму сохибихтиёр;
 2. Кам кардани хавфи таъсири омилхои беруна;
 3. Рушди инфрасохтори кабул, хизматрасони ва хисоббаробаркунихои кортхои пардохти;
 4. Хисоббаробаркунихои иштирокдорони низом бо пули милли тавассути Бонки миллии Точикистон;
 5. Интегратсия бо лоихахои корти амалкунанда;
 6. Мутобикат ба стандартхои низомхои пардохтии байналмилали;

Бозори корти милли

Коидахои фаъолияти Низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ”

Коидахои фаъолияти Низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ” (минбаъд ‐ Коидахо) мутобики моддаи 6 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бонки миллии Точикистон» тахия шуда, фаъолияти низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ”, сохтори ташкили ва тартиби хамкории иштирокдорони Низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ”, хукуку ухдадорихо ва масъулияти онхоро муайян менамояд.

 1. Мукаррароти умуми
 2. Дар Коидахои мазкур мафхумхои асосии зерин истифода шудаанд:

Низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ” (минбаъд ‐ НПМ «КОРТИ МИЛЛИ») ‐ Низоми миллии хисоббаробаркунихо тавассути кортхои пардохтии бонкии “КОРТИ МИЛЛИ”, ки мутобики талаботи Коидахои мазкур ба Иштирокдорон барои эмиссия (барориш) ва эквайринги кортхо имконият медихад;

танзимгари НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” (минбаъд ‐ Танзимгар) –ташкилоте, ки аз чониби Бонки миллии Точикистон барои таъминифаъолият ва амнияти технологии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ваколатдоршудааст;

иштирокдори НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” (минбаъд ‐Иштирокдор) – ташкилоти карзие мебошад, ки барориш ва хизматрасонии кортхои пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”‐ро амали

менамояд;

эмитент – Иштирокдоре, ки тибки Коидахои мазкур бо барориши кортхои пардохтии бонки машгул мебошад;

эквайер – Иштирокдоре мебошад, ки тибки Коидахои мазкур кабули кортхои пардохтиро дар муассисахои савдо ва хизматрасони,

кабул ва/ё пешниходи пули накдро аз руи амалиётхо тавассути кортхои пардохтии бонки ва дигар амалиётхоро ичро менамояд;

эквайринг – фаъолияти ташкилоти карзи оид ба пешниходи пули накд ба дорандагони корт, аз чумла муносибатхои шартномави бо муассисахои савдо ва хизматрасони, ки кортхои пардохтии бонкиро ба сифати воситаи пардохти молхо, корхо ва хизматрасонихо кабул менамоянд;

раками мушаххаси бонки (РМБ) (ихтисораи BIN мутобики

амалияи байналмилали) – раками ягонае мебошад, ки ба Иштирокдор барои мушаххас кардани фаъолияти эмиссиони ва/ё

эквайрингии у дода мешавад;

Шабакаи терминали – терминалхо, банкоматхо, тачхизоти коммуникатсиони ва дигар тачхизот, ки инфрасохтори техникии кабул ва хизматрасонии кортхои пардохтии бонкиро ташкил

медиханд;

Иштирокдори мустаким – Иштирокдоре, ки мустакиман ба

НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” пайваст гардидааст;

пайвастшавии мустаким – чунин тарзи пайвастшавии Иштирокдор мебошад, ки дар он пешбурди пойгохи маълумотхои кортхои пардохти, авторизатсияи транзаксияхо ва дастгирии Шабакаи терминалии Иштирокдор аз чониби Танзимгари НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” амали мегардад;

пайвастшавии байнихости (ихтисораи Н2Н мутобики амалияи байналмилали) – чунин тарзи пайвастшавии Иштирокдор мебошад,

ки дар он пешбурди пойгохи маълумотхои кортхои пардохтии худи Иштирокдор, авторизатсияи транзаксияхо ва дастгирии Шабакаи терминалии Иштирокдор дар мачмааи барномавию техникии худи Иштирокдор амали мегардад;

клиринг – тартиби аз чониби Танзимгар омода кардани хисоботхои клиринги ба Бонки хисоббаробаркуни барои гузаронидани хисоббаробаркунихои нихои байни Иштирокдорон аз

руи амалиётхо бо истифодаи кортхои пардохти;

суратхисоби муросилоти (минбаъд ‐ Суратхисоб) – суратхисобе мебошад, ки ба Иштирокдор дар Бонки хисоббаробаркуни барои гузаронидани хисоббаробаркунихои нихои аз руи амалиётхо бо истифодаи кортхои пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” кушода шудааст;

Бонки хисоббаробаркунии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” (минбаъд ‐ Бонки хисоббаробаркуни) – Бонки миллии Точикистон мебошад, ки хизматрасонии Суратхисобхои Иштирокдоронро аз руи кортхои пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” амали менамояд;

авторизатсия – тартиби тасдик намудани ваколатхои дорандаи кортхои пардохти аз чониби эмитент барои гузаронидани амалиёт бо истифодаи корти пардохтии бонки;

транзаксия – мачмуи амалиётхои технологи ва/ё молияви хангоми истифодабарии корти пардохтии бонки ё мушаххасоти он;

рохнамои (маршрутизатсия) – раванди аз нав равон кардани

транзаксияхо байни Иштирокдор ва Танзимгар

персонализатсияи кортхои пардохти – раванди чойгиркунии

иттилооти мушаххаскунанда ба корти пардохтии бонки, сабт ба

хотираи микропротсессор (чип) ва/ё навори магнитии корт, ки тибки

Коидахои мазкур пешбини шудааст.

4

 1. Хангоми ворид намудани тагйиру иловахо ба Коидахои

мазкур Танзимгар дар ин бора хатман иштирокдоронро на дертар аз

15 (понздах) рузи таквими пеш аз мавриди амал карор гирифтани

тагйиру иловахо огох менамояд. Хар як Иштирокдор доир ба ворид

намудани тагйиру иловахо ба Коидахои мазкур метавонад таклифхои

худро пешниход намояд.

 1. Ичро намудани Коидахои мазкур барои хамаи

Иштирокдорон хатми мебошад.

 1. Сохтори ташкилии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”
 2. НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” аз кисмхои зерин иборат

мебошад:

‐ Бонки хисоббаробаркуни;

‐ Танзимгар;

‐ Иштирокдорон.

 1. Бонки хисоббаробаркуни аз руи Суратхисобхои дар Бонки

миллии Точикистон кушодаи Иштирокдорон хисоббаробаркунии

нихоии амалиётхоро тавассути кортхои пардохтии бонки амали

менамояд.

 1. Танзимгар вазифахои зеринро ичро менамояд:

‐персонализатсияи кортхои пардохти;

‐рохнамои ва коркарди транзаксияхо дар шабакахои

терминалии ба НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ва дигар низомхои

пардохтии байналмилали/махалли пайвастгардида;

‐таъмини фаъолият ва амнияти шабакаи НПМ «КОРТИ

МИЛЛИ;

‐гузаронидани арбитраж аз руи транзаксияхои бахсталаб;

‐рушду такмили НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”;

5

‐дигар вазифахое, ки дар шартномахои дахлдор пешбини

шудаанд.

 1. Танхо Иштирокдорон хукуки барориш ва хизматрасонии

кортхои пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”‐ро доранд.

 1. Ба Иштирокдорон эмиссия ва эквайринги кортхои

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” барои тарафхои сеюм, ки

Иштирокдор нестанд, манъ аст.

 1. Тартиби пайвастшави ба НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”
 2. Барои пайвастшави ба НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ташкилоти

карзи ба Бонки миллии Точикистон тибки банди 21‐и Коидахои

мазкур хуччатхоро пешниход менамояд. Бонки миллии Точикистон

дар муддати 5 (панч) рузи кори хуччатхои пешниходшударо барраси

намуда, барои ба ташкилоти карзи додани макоми Иштирокдор

карор кабул менамояд.

 1. Баъди гирифтани розигии Бонки миллии Точикистон,

ташкилоти карзие, ки гирифтани макоми Иштирокдори НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ”–ро дархост кардааст, бо Бонки миллии Точикистон

Созишнома оид ба иштирок дар Низоми пардохти миллии “КОРТИ

МИЛЛИ” ва Шартнома “Дар бораи гузаронидани

хисоббаробаркунихо аз руи амалиётхо бо истифодаи кортхои

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”, хамчунин бо Танзимгари НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ” Шартнома “Дар бораи пешниходи

хизматрасонихои протсессинги” ба имзо мерасонад.

 1. Тартиби боздошт ва катъ гардидани иштирок дар НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ”

 1. Бонки миллии Точикистон метавонад иштирок намудани

Иштирокдорро дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дар холатхои зерин бо

тартиби яктарафа катъ гардонад:

6

Иштирокдор кифоя будани маблагхоро дар Суратхисоби худ

дар Бонки хисоббаробаркуни барои гузаронидани

хисоббаробаркунихои нихои аз руи амалиётхои бо истифодаи

кортхои пардохти ичрогардида, таъмин карда натавонад;

кабул шудани карори Раёсати Бонки миллии Точикистон дар

бораи бозхонди ичозатномаи Иштирокдор барои гузаронидани

амалиётхои бонки;

Иштирокдор бархамхурии худро эълон менамояд;

дар дигар холатхое, ки дар Коидахои мазкур, Шартнома “Дар

бораи пешниходи хизматрасонихои протсессинги” ва конунгузории

амалкунандаи Чумхурии Точикистон пешбини шудаанд.

 1. Дар холати аз чониби Иштирокдор вайрон карда шудани

шартхои пешбиникардаи Коидахои мазкур ва Шартнома “Дар бораи

пешниходи хизматрасонихои протсессинги”, Танзимгар хукук дорад

ба Иштирокдори дахлдори НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” огохномаи хатти

равона кунад, ки дар он хар як камбуди ва мухлати бартараф

намудани он нишон дода мешавад. Мухлати мазкур бояд аз 30 (си)

рузи таквими зиёд набошад.

 1. Агар камбудихо дар мухлати дар огохнома

нишондодашуда бартараф карда нашаванд, он гох ин Иштирокдор

бояд ба Танзимгар маблаги 5000 (панч хазор) сомони чарима пардохт

намояд. Чарима дар асоси талаботи хаттии Танзимгар бо хисобнома –

фактураи замимагардида дар мухлати на зиёда аз 5 (панч) рузи кори

аз лахзаи гирифтани талаботи дахлдор пардохт карда мешавад.

 1. Дар холати чаримаро пардохт накардан ва ё камбудихоро

дар мухлати нишондодаи огохнома бартараф накардани

Иштирокдор, Танзимгар хукук дорад гузаронидани амалиётхоро бо

истифодаи кортхои пардохтии бонки муваккатан боздорад ва

Шабакаи терминалии Иштирокдори мазкурро дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” боздошт намуда, у ва дигар Иштирокдорони НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”‐ро дар ин бора ба таври хатти огох намояд. Танзимгар

7

баъди 5 (панч) рузи кори аз санаи ба таври хатти ирсол намудани

огохномаи боздошт, фаъолияти ракамхои мушаххаси бонкии

Иштирокдори мазкурро дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” боздошт

намуда, коркарди транзаксияхоро барои Шабакаи терминалии у катъ

мегардонад.

 1. Дар огохнома оид ба муваккатан боздошт намудани

амалиётхои Иштирокдор, Танзимгар мухлати боздошти муваккатиро

нишон медихад, ки пас аз ба охир расидани он узвияти Иштирокдори

мазкур дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” метавонад катъ гардад.

 1. Пас аз ба охир расидани мухлати боздошти муваккатии

гузаронидани амалиётхо ва риоя нагардидани шартхои дар банди 13

зикршуда, узвияти Иштирокдори дахлдор дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” катъ гардида, дар ин бора Иштирокдор ба таври хатти аз

чониби Бонки миллии Точикистон огох карда мешавад. Дар

огохномаи катъ гаштани узвият сабабхо ва санаи катъ гардидани

иштирок дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” нишон дода мешаванд.

Хамчунин Танзимгар ба Иштирокдорони дигар оид ба катъ гардидани

узвияти яке аз Иштирокдорон огохнома равон мекунад. Аз лахзаи

катъ гардидани иштирок дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” амали

Шартнома “Дар бораи пешниходи хизматрасонихои протсессинги” бо

Иштирокдори дахлдор катъ мегардад, агар шартхои дигари катъ

гардидани Шартномаи мазкур дар худи Шартномаи дар боло

зикргардида пешбини нашуда бошанд.

 1. Иштирокдор бо ирсол намудани огохномаи хатти ба Бонки

миллии Точикистон, ки дар он сабаби даст кашидан аз иштирок

нишон дода мешавад, метавонад узвияти худро дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” катъ намояд. Чунин огохнома аз чониби Иштирокдор на

камтар аз 30 рузи таквими то санаи катъ гардидани узвият дар НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ” бояд ба Бонки миллии Точикистон фиристода

шавад.

8

 1. Катъ гардидани иштирок дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

Иштирокдорро __オシ5*_・аз・ ичрои ухдадорихои дар Коидахои мазкур ва

Шартномаи “Дар бораи пешниходи хизматрасонихои протсессинги”

пешбинишуда, ки дар давраи иштироки у дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” ба миён омадаанд, озод намекунад. Дар ин маврид

ухдадории Иштирокдор дар бораи махфи нигох доштан ва фош

накардани маълумоти дорои сирри бонки буда, ки дар давраи

иштирок дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ба у маълум гардидааст, ба

мухлати 5 (панч) сол аз санаи катъ гардидани иштироки у дар НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ” боки мемонад, агар Шартномаи “Дар бораи

пешниходи хизматрасонихои протсессинги” мухлати дигареро

мукаррар накарда бошад.

 1. Хангоми катъ гардидани иштирок дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” Иштирокдори дахлдор ухдадор аст, ки хамаи маълумоти

дорои сирри бонки ва/ё хуччатхои Танзимгарро, ки хамчун

Иштирокдор гирифтааст, пас аз ирсол ва/ё гирифтани огохнома

фавран баргардонад.

 1. Пас аз фиристодани огохномаи хатти ба Иштирокдор ё

гирифтани огохнома аз Иштирокдор дар бораи катъ намудани узвият

дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”, Иштирокдори дахлдор ухдадор аст дар

мухлати 30 (си) рузи таквими шартномаи хизматрасонии дорандагони

“КОРТИ МИЛЛИ” бо муассисахои савдо ва хизматрасони ва/ё

шартномахои додани кортхои пардохтии бонкии “КОРТИ МИЛЛИ”

ва хизматрасонии онхоро бекор намояд.

 1. Барои дохил гаштан ба НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ва

гирифтани макоми Иштирокдор ташкилотхои карзи хуччатхои

зеринро пешниход менамоянд:

мактуб – дархост дар бораи пайвастшави ба НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”. Ба мактуби мазкур шакли пуркардашуда “Ариза оиди

иштирок дар Низоми пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛИ” замима

мегардад ” (Замимаи 1);

9

накшаи фаъолият (Замимаи 2).

 1. Баъди дохил гаштан ба НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”, Танзимгар

Иштирокдорро мустакиман ё тавассути пайвастшавии байнихости ба

кайд гирифта, фаъолияташро дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ба тартиб

медарорад. Мухлати бакайдгири ва мушаххассозии Иштирокдори

мустаким дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дар Шартномаи “Дар бораи

хизматрасонихои протсессинги” муайян карда мешавад. Бакайдгири

ва мушаххассозии Иштирокдор бо тарзи пайвастшавии байнихости

дар давраи огози пайвастшавии байни НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ва

маркази протсессингии Иштирокдор амали мегардад.

 1. Бо дархости хаттии Иштирокдори НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”, аз чониби Танзимгар ба Иштирокдори мазкур як ё якчанд

раками мушаххаси бонки дода мешавад. Ракамхои мушаххаси бонки

тибки шартхои дар Шартномаи “Дар бораи пешниходи

хизматрасонихои протсессинги” мукарраргардида дода мешаванд.

 1. Тартиби барориши кортхои пардохтии бонки
 2. Эмитент дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” вазифахои зеринро

ичро менамояд:

барориши кортхои пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” дар заминаи технология ва стандартхои НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”;

таъмини хисоббаробаркунихо аз руи суратхисобхои

дорандагони кортхои пардохтии бонкии аз чониби Иштирокдор

кушодашуда доир ба амалиётхое, ки дар Шабакаи терминалии

Иштирокдорон ичро гардидаанд;

коркарди хисоботхое, ки аз Танзимгар оид ба транзаксияхои

муштариёни Иштирокдор ‐ дорандагони кортхои пардохтии бонкии

НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” гирифта шудаанд;

10

идоракунии пойгохи маълумотхои кортхои пардохти,

суратхисобхо ва худудхо (лимитхо). Иштирокдор метавонад ичро

намудани ин амалро бевосита ба Танзимгар вогузор намояд;

иштирок намудан дар баррасии даъвохои молияви аз руи

амалиётхое, ки бо истифодаи кортхои пардохтии бонкии муштариёни

Иштирокдор амали гардидаанд ва дар асоси онхо тартиб додани

маълумоти дахлдор барои Танзимгар.

 1. Эмитент ухдадор аст:

хамаи талаботхои дар Коидахои мазкур зикршударо ичро

намояд;

ичрои нишондодхои дар накшаи фаъолият

мукарраргардидаро дар доираи НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” таъмин

карда, ба хамаи дорандагони кортхои пардохтии бонки номгуи

пурраи хизматрасонихоро аз руи кортхои пардохти дар доираи

иштирок дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” пешниход намояд;

ба дорандагони кортхои пардохти доир ба Шабакаи терминали

ва коидахои хизматрасонии кортхои пардохтии Иштирокдорон

маълумоти пурра пешниход намояд, дар бораи коидахои

истифодабари маслихат дихад, дар халли мушкилоту масъалахои

дорандагони кортхои пардохти, ки дар вакти гузаронидани амалиётхо

дар Шабакахои терминали ба миён меоянд, мусоидат намояд;

ба дорандагони кортхои пардохтии бонкие, ки Иштирокдор

баровардааст, имкониятхои Шабакаи терминалиро махдуд накунад;

хакки хизмати Танзимгарро мутобики шартхои Шартномаи

“Дар бораи пешниходи хизматрасонихои протсессинги” пардохт

намояд;

дар муддати 3 (се) рузи кори дар бораи хамаи тагйироти

ташкилию хукукии Эмитент, аз чумла холатхои муфлисшавии

Эмитент, махрум гардидан аз ичозатномаи бонки барои гузаронидани

амалиёти бонки, ба Танзимгар хабар дихад;

11

талаботи Бонки хисоббаробаркуниро оид ба нигохдории хачми

зарурии маблаг дар Суратхисоби Иштирокдор барои гузаронидани

амалиётхо аз руи кортхои пардохти ичро намояд;

ба Бонки хисоббаробаркуни барои хисоббаробаркунии

амалиётхои дар доираи НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” гузаронидашуда оид

ба бечунучаро аз Суратхисоб хорич ва ба он ворид намудани маблаги

пули дар асоси хисоботхои клирингии пешниходкардаи Танзимгар

хукук дихад;

тибки Коидахои мазкур маълумоти махфиеро, ки хангоми

ичрои ухдадорихои вазифави ба Иштирокдор маълум гардидааст,

махфи нигох дорад.

 1. Тартиби эквайринг
 2. Амалиёт ва вазифахое, ки Эквайер дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” ичро менамояд, аз инхо иборат аст (аммо, бо ин амалиёту

вазифахо махдуд намешаванд):

гузаронидани амалиёти додани пули накд ва/ё кабули он аз

дорандагони кортхои пардохтии бонкии Иштирокдорон тавассути

банкоматхо ва нуктахои кабул ва/ё пешниходи пули накд;

гузаронидани амалиёти пардохти хакки хизматрасонихо

тавассути Шабакаи терминали;

гузаронидани амалиёти интиколи маблагхо тавассути Шабакаи

терминали;

гузаронидани амалиёти технологи ва хисоббаробаркуни барои

таъмини кабули кортхои пардохтии бонки дар муассисахои савдо ва

хизматрасони хамчун воситаи пардохт;

идоракуни ва хизматрасонии Шабакаи терминалии худ;

таъмини амнияти раванди идоракунии Шабакаи терминалии

худ.

12

 1. Эквайер метавонад таъминоти иттилооти – технологии

вазифахои дар боло зикргардидаро ба Танзимгар вогузор намояд.

 1. Эквайер ухдадор аст:

хамаи талаботхои дар Коидахои мазкур зикршударо ичро

намояд;

дар банкоматхо, нуктахои пешниход ва/ё кабули пули накд,

терминалхои худкори худхизматрасон, муассисахои савдою

хизматрасони ва дар хамаи лавхахое, ки барои хабардор намудани

дорандагони кортхои пардохти оид ба имконияти истифодаи кортхои

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” пешбини шудаанд, нишони НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ” – ро чойгир намояд;

накшаи фаъолияти худро дар доираи НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

ичро карда, сифати баланди хизматрасониро дар Шабакаи

терминалии худ таъмин намояд;

ба хамаи дорандагони кортхои пардохтии бонкии Иштирокдор

хангоми хизматрасони баробархукукиро таъмин карда, хамаи

намудхои имконпазири хизматрасонихои худро аз руи корти

пардохтии бонки пешниход намояд;

ба дорандагони кортхои пардохтии бонкии Иштирокдор оид

ба шартхои хизматрасонии кортхои пардохтии бонки дар Шабакаи

терминалии худ, инчунин оид ба хакки хизматрасонии иловагие, ки аз

дорандаи корти пардохтии бонки барои гузаронидани ин ё он

амалиёт гирифта мешавад, агар чунин холат чой дошта бошад,

маълумоти пурра пешниход намояд;

дар Шабакаи терминалии худ хангоми хизматрасони ба

дорандагони кортхои пардохтии бонки имкониятхои Шабакаи

терминалиро махдуд накунад;

фаъолияти Шабакаи терминалии худ, сатхи бехатари ва

амнияти транзаксияхоро таъмин намояд;

13

хакки хизмати Танзимгарро тибки талаботхои Шартнома “Дар

бораи пешниходи хизматрасонихои протсессинги” пардохт намояд;

дар муддати 3 (се) рузи кори дар бораи хама гуна тагйироти

ташкилию хукуки аз лахзаи эътибор пайдо кардани онхо, аз чумла

дар бораи холатхои муфлисшавии Эквайер, махрум шудан аз

ичозатномаи бонки барои гузаронидани амалиётхои бонки, ба

Танзимгар хабар дихад;

талаботи Бонки хисоббаробаркуниро оид ба нигохдории хачми

зарурии маблаг дар Суратхисоб барои хисоббаробаркуни аз руи

амалиётхои дар доираи НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” анчомдода ичро

намояд;

ба Бонки хисоббаробаркуни барои хисоббаробаркунии

амалиётхои дар доираи НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” гузаронидашуда оид

ба бечунучаро аз Суратхисоб хорич ва ба он ворид намудани маблаги

пули дар асоси хисоботхои клирингии пешниходкардаи Танзимгар

хукук дихад;

тибки Коидахои мазкур маълумоти махфиеро, ки хангоми

ичрои ухдадорихои вазифави ба Иштирокдор маълум гардидааст,

махфи нигох дорад.

 1. Тартиби авторизатсия, клиринг ва хисоббаробаркуни
 2. Танзимгар рохнамоии транзаксияхои байнибонкиро танхо

бо пули милли ‐ сомони, амали мегардонад. Дархостхои

авторизатсиони бо дигар асъори транзаксияхо рохнамои карда

намешавад.

 1. Вобаста аз тарзи пайвастшавии Иштирокдор ба НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ”, чор рохи хамкори байни Эмитент ва Эквайер

имконпазир мебошад:

14

Эмитент – Иштирокдори мустаким, Эквайер – Иштирокдори

мустаким;

Эмитент – Иштирокдоре, ки пайвастшавии байнихостиро

истифода мебарад, Эквайер – Иштирокдори мустаким;

Эмитент – Иштирокдори мустаким, Эквайер – Иштирокдоре,

ки пайвастшавии байнихостиро истифода мебарад;

Эмитент – Иштирокдоре, ки пайвастшавии байнихостиро

истифода мебарад, Эквайер – Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад.

 1. Вобаста аз тарзи пайвастшавии Иштирокдор се накшаи

транзаксияхо мавчуданд:

Эмитент ва Эквайер Иштирокдороне мебошанд, ки

пайвастшавии байнихостиро истифода мебаранд;

Эмитент Иштирокдори мустаким мебошад, Эквайер

Иштирокдори мустаким ё Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад, мебошад;

Эквайер Иштирокдори мустаким мебошад, Эмитент

Иштирокдори мустаким ё Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад, мебошад.

 1. Агар Эмитент ва Эквайер Иштирокдорони мустаким

бошанд, он гох транзаксияхо бо тартиби зерин гузаронида мешаванд:

1) бо максади гузаронидани амалиёт бо истифодаи корти

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дорандаи корти пардохти ба яке

аз тачхизотхои Шабакаи терминали мурочиат менамояд;

2) тачхизоти дар боло зикргардида дархости авторизатсиониро

омода карда, онро ба Эквайере, ки тачхизоти мазкурро хизматрасони

мекунад, ирсол менамояд;

3) Эквайер тартиби авторизатсияро мустакилона анчом медихад

ва тасдикномаро тартиб дода, ба тачхизоте, ки ин дархостро тартиб

додааст, равон мекунад. Агар дорандаи корти пардохтии бонкии НПМ

15

“КОРТИ МИЛЛИ” муштарии Иштирокдори дигар бошад, он гох

Эквайер дархости авторизатсиониро ба Танзимгар равон мекунад;

4) Танзимгар ба кадом Эмитент тааллук доштани корти

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” – ро, ки транзаксияро

огоз намудааст, муайян менамояд;

5) Танзимгар дархости авторизатсиониро ба Эмитент равон

мекунад;

6) Эмитент авторизатсияи транзаксияхоро гузаронида,

маълумоти зеринро тафтиш менамояд:

раками мушаххаскунандаи шахси (агар транзаксия бо

истифодаи раками мушаххаскунандаи шахси ичро гардад);

мавчудияти корти пардохти дар пойгохи маълумотхои кортхои

пардохтии худ;

мухлати эътибори корти пардохтии бонки;

мавчуд будани маблаги кофи дар суратхисоби дорандаи корти

пардохтии бонки барои гузаронидани транзаксия;

мавчуд набудани корти пардохтии бонки дар руйхати кортхои

аз хизматрасони боздошташуда.

7) агар хамаи шартхо ичро шаванд, он гох аз суратхисоби

дорандаи корти пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” маблаг

хорич ё ворид карда мешавад. Маблаг бо тарзи зерин муайян

мегардад: ба маблаги хисобаробаркуни бо Эмитент метавонад хакки

хизматрасонии Эмитент илова гардад, ки он аз дорандагони корти

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” барои гузаронидани

транзаксияхо гирифта мешавад. Агар асъори маблаги дархостшуда аз

асъори суратхисоби дорандаи корти пардохтии бонки фарк кунад, он

гох маблаги дархостшуда ба асъори суратхисоби муштари аз руи

курби муайянкардаи Эмитент мубодила гашта, маблаги аз

суратхисоби муштари гирифташаванда муайян мегардад. Дар ин

маврид хакки хизмате, ки Эмитент аз муштариён ‐ дорандагони

кортхои пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” мегирад, аз

чониби худи Эмитент муайян карда мешавад;

16

8) Эмитент ба дархости авторизатсиони чавоб омода намуда,

онро ба Танзимгар равон мекунад;

9) Танзимгар ба дархости авторизатсионии Эквайер чавоб равон

мекунад;

10) чавоби аз Танзимгар гирифтаро Эквайер ба тачхизоти

Шабаки терминалие, ки дархости авторизатсиониро тартиб додааст,

рохнамои мекунад;

11) мутобики чавоби аз Эквайер гирифташуда, тачхизоти

Шабаки терминали гузаронидани транзаксияро ичро ё рад менамояд;

 1. Агар Эмитент Иштирокдори мустаким бошад ва Эквайер

Иштирокдори мустаким ё Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад, он гох транзаксияхо бо тартиби

зерин гузаронида мешаванд:

1) бо максади гузаронидани амалиёт бо истифодаи корти

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дорандаи корти пардохти ба яке

аз тачхизотхои Шабакаи терминали мурочиат менамояд;

2) тачхизоти дар боло зикргардида дархости авторизатсиониро

омода карда, онро ба Танзимгар ё ба Эквайер, ки тачхизоти мазкурро

хизматрасони мекунад, ирсол менамояд;

3) агар тачхизот ба Эквайер, ки пайвастшавии байнихостиро

истифода мебарад, тааллук дошта бошад, он гох Эквайер дархости

авторизатсиониро ба Танзимгар равон мекунад;

4) Танзимгар бо супориши Эмитент авторизатсияи транзаксияро

мегузаронад. Барои гузаронидани авторизатсия Танзимгар аз пойгохи

маълумотхое, ки дар тачхизоти у нигох дошта мешавад, аз кабили

пойгохи маълумотхои кортхои пардохти, суратхисобхо, бакияхо дар

суратхисобхои Эмитент, аз руи корти пардохтие, ки дархости

транзаксияро амали намудааст, истифода мебарад. Дар ин холат

Танзимгар маълумоти зеринро тафтиш менамояд:

раками мушаххаскунандаи шахси (агар транзаксия бо

истифодаи раками мушаххаскунандаи шахси ичро гардад);

мавчудияти корти пардохти дар пойгохи маълумотхои кортхои

пардохтии худ;

17

мухлати эътибори корти пардохтии бонки;

мавчудияти корти пардохтии бонки дар руйхати кортхои аз

хизматрасони боздошташуда;

мавчуд будани маблаги кофи дар суратхисоби дорандаи корти

пардохтии бонки барои гузаронидани транзаксия.

5) агар хамаи шартхо ичро шаванд, он гох аз суратхисоби

дорандаи корти пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” маблаг

хорич ё ворид карда мешавад. Маблаг ба тарзи зерин муайян

мегардад: ба маблаги хисобаробаркуни бо Эмитент метавонад хакки

хизматрасонии Эмитент илова гардад, ки он аз дорандагони корти

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” барои гузаронидани

транзаксияхо гирифта мешавад. Агар асъори маблаги дархостшуда аз

асъори суратхисоби дорандаи корти пардохтии бонки фарк кунад, он

гох маблаги дархостшуда ба асъори суратхисоби муштари аз руи

курби муайянкардаи Эмитент мубодила гашта, маблаги аз

суратхисоби муштари гирифташаванда муайян мегардад;

6) Танзимгар ба дархости авторизатсиони чавоб омода намуда,

онро ба тачхизоте, ки дархости авторизатсиониро тартиб додааст,

ирсол менамояд. Вобаста ба чавобе, ки аз Танзимгар барои дархости

авторизатсиони гирифта шудааст, тачхизот гузаронидани

транзаксияро ичро ё рад менамояд;

7) агар дархости авторизатсиони аз тачхизоти Эквайер, ки

пайвастшавии байнихостиро истифода мебарад, ворид гашта бошад,

он гох Танзимгар натичаи коркарди дархости авторизатсиониро ба

тачхизоти хамин Эквайер рохнамои менамояд. Эквайер чавоби

дархости авторизатсиониро ба тачхизоте, ки дархости

авторизатсиониро тартиб додааст, равон мекунад. Вобаста ба чавоби

гирифташуда ба дархости авторизатсиони тачхизот гузаронидани

транзаксияро ичро ё рад менамояд;

 1. Агар Эквайер Иштирокдори мустаким бошад, Эмитент

Иштирокдори мустаким ё Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад, он гох транзаксияхо бо тартиби

зерин гузаронида мешаванд:

18

1) бо максади гузаронидани амалиёт бо истифодаи корти

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дорандаи корти пардохти ба яке

аз тачхизотхои Шабакаи терминали мурочиат менамояд;

2) тачхизоти __________дар боло зикргардида дархости авторизатсиониро

омода карда, онро ба Танзимгар ирсол менамояд;

3) вобаста аз он, ки Эмитент бо кадом накша пайваст шудааст

(Иштирокдори мустаким ё Иштирокдоре, ки пайвастшавии

байнихостиро истифода мебарад), Танзимгар авторизатсияи

транзаксияро анчом медихад ё онро ба Эмитент аз руи алгоритмхои

зербандхои 4) – 9) банди 32, зербанди 7) банди 33 хангоми

пайвастшавии байнихостиро истифода бурдани Эмитент, ё мутобики

алгоритмхои зербандхои 4) – 7) банди 33, дар холати Иштирокдори

мустаким будани Эмитент, рохнамои мекунад.

 1. Дар охири руз Танзимгар хамаи транзаксияхои дар давоми

руз амалигаштаро коркард намуда, ба Бонки хисоббаробаркуни барои

гузаронидани хисоббаробаркунихои нихои маълумоти чамъбасти

ирсол менамояд.

 1. Омода кардани хисоботхои клиринги
 2. Аз чониби Танзимгар хар руз, гайр аз рузхои истирохат ва

рузхои ид клиринг гузаронида мешавад.

 1. Файлхои дар натичаи клиринг омодашуда ба Бонки

хисоббаробаркуни фиристода мешаванд. Аз руи маълумоти

транзаксияхои бобарор анчомёфта, Бонки хисоббаробаркуни байни

Иштирокдорон хисоббаробаркунихои нихоиро анчом медихад.

 1. Хангоми омода намудани хисоботи клиринги, инчунин

барои Иштирокдорон хисоботхо тартиб дода мешаванд. Барои

Эмитентхо дар ин хисобот доир ба хамаи транзаксияхо аз руи кортхои

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”‐и Иштирокдори мазкур

ва оид ба хакки хизмате, ки аз/ба Суратхисоби Иштирокдор дар Бонки

хисоббаробаркуни хорич ё ба он ворид мегарданд, маълумот оварда

мешавад. Барои Эквайерхо дар ин хисобот доир ба хамаи

транзаксияхо дар Шабакаи терминалии Иштирокдори мазкур ва оид

ба хакки хизмате, ки аз/ба Суратхисоби Иштирокдор дар Бонки

19

хисоббаробаркуни хорич ё ба он ворид мегардад, маълумот оварда

мешавад. Дар асоси ин хисоботхо Иштирокдорон метавонанд аз руи

суратхисобхои дорандагони кортхои пардохтии бонки ва

суратхисобхои тачхизотхои Шабакаи терминали дар низоми

автоматишудаи бонкии худ амалиётхои хисобдориро анчом диханд.

 1. Коркарди хисоботхои клиринги дар Бонки

хисоббаробаркуни ва гузаронидани Клиринг

 1. Бонки хисоббаробаркуни аз Суратхисоби Эмитент маблаги

баробар ба маблаги хамаи транзаксияхои байнибонкии тавассути

кортхои пардохтии бонкии Эмитент дар давоми руз

гузаронидашударо, хорич менамояд.

 1. Бонки хисоббаробаркуни ба Суратхисоби Эквайер маблаги

баробар ба маблаги хамаи транзаксияхои байнибонкии дар давоми

руз дар тачхизотхои Эквайер гузаронидашударо ворид менамояд.

 1. Бонки хисоббаробаркуни ба/аз Суратхисобхои

Иштирокдорон маблагхои хакки хизмати байнибонкиро аз руи

амалиётхо дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ворид ё хорич менамояд.

 1. Бонки хисоббаробаркуни аз Суратхисоби Иштирокдор

маблаги баробар ба маблаги хакки хизмати ба Танзимгар

хисобшударо хорич менамояд.

 1. Баъди ичро шудани хамаи мархилахои зикргардида,

тартиби гузаронидани хисобаробаркунихо байни Иштирокдорон ба

итмом мерасад.

 1. Авторизатсия ва рохнамоии транзаксияхо дар НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”

 1. Авторизатсияи транзаксияхо ва идора кардани пойгохи

авторизатсионии Иштирокдорон дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” аз

чониби Танзимгар амали мегардад. Хангоми доштани имконияти

технологи Иштирокдор метавонад пойгохи маълумоти кортхои

20

пардохтии худ, авторизатсияи транзаксияхои кортхои худ ва

дастгирии Шабакаи терминалии худро баъди сертификатсияи чунин

тарзи пайвастшави аз чониби Танзимгар мустакилона идора намояд.

 1. Авторизатсияи транзаксияхо аз руи кортхои Иштирокдор,

ки мустакилона пойгохи маълумотии кортхои пардохтиро идора ва

авторизатсияи транзаксияхоро ичро менамояд, дар Шабакаи

терминалии Иштирокдори мазкур бе равон кардани транзаксияхо ба

Танзимгар амали мегардад.

 1. Хамаи транзаксияхо дар Шабакаи терминалии як

Иштирокдор аз руи кортхои пардохтии Иштирокдори дигар бояд

тавассути Танзимгар рохнамои карда шаванд.

 1. Стандартхои персонализатсия ва дизайн
 2. Корти пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” бояд ба

стандартхои байналмилалии (ISO) зерин мувофикат кунад:

7810 Identification Cards‐Physical Characteristics – ʺКортхои

мушаххаскунанда. Тавсифи вокеиʺ;

7811‐1 Identification Cards‐Recording Technique Part 1 Embossing

– ʺКортхои мушаххаскунанда. Тарзхои сабтʺ. Кисми 1, Накшкуби;

7811‐2 Identification Cards‐Recording Technique Part 2 Magnetic

Stripe – ʺКортхои мушаххаскунанда. Тарзи сабт. Кисми 2, Хати

магнитиʺ;

7811‐3 Identification Cards‐Recording Technique Part 3 Location of

Embossed Characters on ID‐1 cards – ʺКортхои мушаххаскунанда. Тарзи

сабт. Кими 3, Чойгиршавии хуруфоти накшкубишуда барои ID ‐ 1

кортхоʺ;

7811‐4 Identification Cards‐Recording Technique Part 4 Location of

read‐only magnetic tracks – Tracks 1 & 2 – ʺКортхои мушаххаскунанда.

21

Тарзи сабт. Кисми 4, Чойгиршавии рохакхои магнити танхо барои

хондан. Рохакхои 1 ва 2ʺ;

7811‐5 Identification Cards‐Recording Technique Part 5 Location of

read‐write magnetic track – Track 3 – ʺКортхои мушаххаскунанда. Тарзи

сабт. Кисми 5, Чойгиршавии рохакхои магнити барои хондан ва сабт.

Рохаки 3ʺ;

7811‐6 Identification Cards‐Recording Technique Part 6 Magnetic

Stripe – High Coercivity – ʺКортхои мушаххаскунанда. Тарзи сабт.

Кисми 6, Хати магнитии коэрситивии баланд;

7813 Identification Cards‐Financial Transaction Cards – ʺКортхои

мушаххаскунанда. Кортхои амалиётхои молиявиʺ;

7816‐1 Identification Cards‐Integrated Circuit(s) Cards with

Contacts Part 1 Physical Characteristics – ʺКортхои мушаххаскунанда.

Кортхо бо схемахои интегралии контактдор. Кисми 1, Сифатхои

физики”;

7816‐2 Identification Cards‐Integrated Circuit(s) Cards with

Contacts Part 2 Dimensions and Location of the Contacts – ʺКортхо бо

схемахои интегралии контактдор. Кисми 2, Андоза ва чойгиршавии

контактхоʺ.

 1. Таснифоти умумии кортхои пардохтии НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ”

 1. Дар руи корти пардохтии бонки НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

бояд иттилооти зерин бо усули накшкубишуда ё чопи вучуд дошта

бошад:

раками корт, ки он иборат аст аз раками мушаххаскунандаи

бонкии Эмитент ва аломати назорати;

санаи анчоми мухлати эътибори корти пардохтии бонки

(мох/сол).

22

 1. Дар руи корти пардохтии бонки НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

метавонад иттилооти зерин чойгир карда шавад:

ному насаби дорандаи корти пардохтии бонки ва/ё номи

ширкат;

маълумоти иловаги, ки бо салохдиди Иштирокдор чойгир

карда мешавад.

 1. Талабот барои накшкуби ва андозаи корти пардохтии

бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” чунин аст:

A Дарозии корт 85.72 (‐ 0.25) мм

B Бари корт 54.03 (±0.05) мм

C Гафсии корт 0.76 (±0.08) мм

D

Радиуси даврашаклии

кунчхои корт

3.18 мм

E

Масофа аз канори

поёни корт то маркази

сатри якуми накшкуби

(сатри раками корт)

21.42 (±0.12) мм

F

Масофа аз канори

чапи корт то хати марказии

аломати якум дар сатри

якуми накшкуби

7.65 (±0.25) мм

G

Хадди майлони

имконпазири хати

марказии аломати раками

корт аз хати марказии

сатри якуми накшкуби

±0.08 мм

H

Баландии нихоии

релефи аломатхои

накшкубишуда

0.46 (±0.05) мм

I

Масофа аз канори

чапи корт то хати марказии

аломати якум дар сатрхои 3

ва 4 накшкуби

7.65 (±0.25) мм

23

J

Масофаи камтарин аз

канори поёни корт то хати

марказии сатри 4

накшкуби

2.54 мм

 1. Дар корти пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ду

сохаи накшкуби чудо карда мешаванд. Сохаи накшкубии якум барои

накшкубии як майдоне, ки дар он раками корт нишон дода мешавад,

пешбини шудааст. Сохаи накшкубии дуюм ба се майдон чудо карда

шуда, дар онхо санаи анчоми эътибори корт, ному насаби доранда ва

маълумоти иловаги нишон дода мешаванд. Чойгиршавии сохаи

накшкуби дар корти пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дар расми 1

нишон дода шудааст.

Расми 1. Чойгиршавии сохаи накшкуби дар корти пардохтии

НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

№ Чойгиршави Дарози

майдони

накшкуби

Номгуй Сохаи

накшкуби

Чойивазшави аз

аввали сатр

1 Раками корт 1 10.18 мм 18

2 Санаи анчоми 2 41.00 мм 5

24

эътибори корт

3

Ному насаби

доранда

2 7.65 мм 26

4

Майдони иловаги

барои накшкуби

2 7.65 мм 26

 1. Дар майдонхое, ки барои накшкуби пешбини шудаанд,

аломатхои зерин метавонанд чойгир шаванд:

0‐9, A‐Z, А‐Я (гайр аз Ё), ʺ,ʺ(вергул), ʺ.ʺ (нукта), ʺʹʺ (апостроф), ʺ‐ʺ

(нимтире), ʺ/ʺ (слэш), ʺ&ʺ (амперсанд).

 1. Майдонхои накшкуби:

Майдони якуми накшкуби хати якумро ишгол карда, дар он

раками корти пардохтии бонки (PAN) сабт мегардад. Раками корти

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” аз 16 ракам (аз чумла BIN

ва рамзи назорати) иборат буда, дар корти пардохтии бонки дар

шакли се гурухи рамзхои ракамии (6 рамз ‐ 3 рамз ‐ 7 рамз) аз

хамдигар бо фосила чудошуда нишон дода мешавад (хамаги 18 рамз

бо фосилахо сабт мегардад). Хати амудии аломати якуми майдон бояд

дар масофаи 7.65 (±0.25) мм аз канори чапи корти пардохтии бонки

чойгир шуда бошад.

Майдони дуюми накшкуби дар хати дуюм чойгир шуда, дар он

санаи анчоми мухлати эътибори корти пардохтии бонки нишон дода

мешавад. Санаи анчоми мухлати эътибори корти пардохтии бонки

дар шакли ММ/СС (масалан, 05/12) нишон дода мешавад. Хати амудии

аломати якуми майдон бояд дар масофаи 41.00 (±0.25) мм аз канори

чапи корти пардохтии бонки чойгир шуда бошад.

25

Майдони сеюми накшкуби хати сеюмро ишгол карда, дар он

ному насаби дорандаи корти пардохтии бонки ё номи ширкат сабт

мегардад. Майдон метавонад то 26 рамзи асосии алифбои точики ё

лотини, аз чумла рамзхои ʺ.ʺ (нукта), ʺ‐ʺ (нимтире), ʺ ʺ (фосила) – ро

дар бар гирад. Хати амудии рамзи якуми майдон бояд дар масофаи

7.65 (±0.25) мм аз канори чапи корти пардохтии бонки чойгир шуда

бошад.

Майдони чоруми накшкуби дар хати чорум чойгир шуда,

метавонад иттилооти иловагиеро, ки бо супориши Эмитент барои

чойгир кардан дода шудааст, дар бар гирад. Майдони иловагии

накшкуби метавонад то 26 аломати аз фосилаи аломатхои барои

чойгир намудан ичозатшуда, иборат бошад.

 1. Нишони НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дар хар як корти

пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” бояд дарч гардад. Намуд

ва тавсифи нишони НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” дар расми 2 оварда

шудааст.

26

Расми 2. Нишони НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

 1. Нишони Иштирокдор метавонад дар руй ё паси корти

пардохтии бонки чойгир карда шавад. Нишони дар руи корти

пардохтии бонки чойдодаи Иштирокдор бояд сохаи чойгиршавии

нишони НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” –ро напушонад. Марзи сохаи

чойгиршавии нишони Иштирокдор дар масофаи 2,03 мм аз канори

чап ва болои канори корти пардохтии бонки ва 3 мм аз марзи чапи

майдони нишони МПМ «КОРТИ МИЛЛИ» чойгир мешавад.

 1. Дар паси корти пардохтии бонки унсурхои зерин бояд чой

дода шаванд:

хати магнити;

чой барои имзо;

Инчунин, дар паси корти пардохтии бонки метавонанд сурати

дорандаи корти пардохтии бонки ё маълумоти дигар чойгир карда

шаванд.

 1. Маводи чойи имзо бояд тагйир додани имзои гузошташуда

пешгири намояд. Имзои дорандаи корт дар чойи имзо хатмист.

 1. Хати магнитии кортхои пардохтии бонкии НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” мутобики стандарти ISO 7813 рамзгузори шудааст.

Таснифоти андозахои маълумотхои рохакхои хатхои магнити дар

Таснифоти техникии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” оварда шудааст.

 1. Дар НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” чунин намуди амалиётхо

пешбини шудааст:

№ Тавсифи амалиётхо Эзох

1 Гирифтани пули накд аз банкомат Withdrawal

2 Гирифтани пули накд аз нуктаи

пешниход ва/ё кабули пули накд

Cash‐advance

3 Пардохти харид ё хизматрасони дар

муассисахои савдо ва хизматрасони

Purchase

27

4 Дархости бакия тавассути банкомат Balance inquiry

(ATM)

5 Дархости бакия тавассути POS‐

терминал

POS Balance

inquiry

6 Иваз кардани раками

мушаххаскунандаи шахси тавассути

банкомат

PIN change

7 Иваз кардани раками

мушаххаскунандаи шахси тавассути

POS‐терминал

POS PIN change

8 Беруннавис Statement

9 Беруннависи __________фишурда Ministatement

10 Интиколи маблаг аз корт ба корт

тавассути банкомат (кисми дебетии

транзаксия)

P2P Debit

11 Интиколи маблаг аз корт ба корт

тавассути банкомат (кисми кредитии

транзаксия)

P2P Credit

12 Интиколи маблаг аз корт ба корт

тавассути POS‐терминал (кисми

дебетии транзаксия)

POS P2P Debit

13 Интиколи маблаг аз корт ба корт

тавассути POS‐терминал (кисми

кредитии транзаксия)

POS P2P Credit

14 Пардохти маблаг ба шахсони сеюм

тавассути банкомат

Payment

15 Пардохти маблаг ба шахсони сеюм

тавассути POS‐терминал

POS Payment

16 Ворид кардани пули накд тавассути

банкомат

Deposit (Cash‐in)

17 Ворид кардани пули накд дар

нуктахои кабули пули накд

POS Deposit

 1. Тартиби халли масъалахои бахсталаб

28

 1. Хуччатхое, ки амалиёти дар Шабакаи терминалии НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ” гузаронидашударо тасдик менамояд, инхоянд:

лентаи принтери назорати ё маълумотхои журнали электрони

(хангоми дар банкомат ё терминали худкори худхизматрасон

гузаронидани амалиёт);

нусхаи чеки POS‐терминал, ки дорандаи корти пардохтии

бонки имзо кардааст (хангоми тавассути POS‐терминал гузаронидани

амалиёт). Дар мавриди дар POS‐терминал ё тачхизоти хазинави

гузаронидани амалиёт бо хуруфчинии раками мушаххаскунандаи

шахси гирифтани имзои дорандаи корти пардохтии бонки талаб

карда намешавад;

сабти электрони дар файли транзаксияхои Танзимгар, ки бо

имзои электронии ракамии шахси ваколатдори у тасдик гардидааст;

беруннавис оид ба гардиши маблагхо аз руи Суратхисобхои

Иштирокдорон дар Бонки хисоббаробаркуни;

хуччатхое, ки дар шакли электрони бо истифодаи кортхои

пардохтии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ё мушаххасоти онхо тартиб дода

шудаанд, ба хуччатхои хомили когази баробар карда мешаванд ва бо

онхо эътибори ягонаи хукуки доранд, инчунин дар рафти баррасии

бахсхо ва ихтилофоти тарафайн далели матлуб хисобида мешаванд;

хамаи файлхои электрони ва фехрасти электронии

авторизатсияхо, ки аз чониби низомхои компютерии Иштирокдорон

ва Танзимгар дастгири мешаванд, инчунин шакли чопкардашудаи

файлхо ва реестрхои мазкур хангоми халли бахсхо ва ихтилофоти

тарафайн хамчун далели матлуб дониста мешаванд.

 1. Хуччати рамзнависшуда ва бо имзои электронии ракамии

шахси ваколатдори Эмитент тасдикшуда, ки пешниходи

супоришномахои электрони ва дурустии онро тасдик менамояд,

файл–супоришнома мебошад. Файл–супоришнома хуччатест, ки дар

29

асоси он ба пойгохи маълумоти кортхои пардохти, ки аз тарафи

Танзимгар нигох дошта мешавад, тагйиротхо ворид мегарданд.

 1. Хуччатхо ва иттилооте, ки Танзимгар бо Иштирокдорон

дар шакли электрони додугирифт менамоянд, аз чониби онхо бо

истифодаи бурдани воситахои криптографи коркард карда мешаванд.

 1. Хуччатхои тасдиккунандаи гузаронидани авторизатсия ва

дурустии он, инчунин дурустии ичроиши дигар равандхое, ки

хангоми гузаронидани хисоббаробаркунихо аз руи амалиёт бо

истифодаи кортхои пардохтии бонки ба вучуд меоянд, файлхои

бойгонии Танзимгар ва сабтхои овозии тартиби авторизатсияи овози

мебошанд.

 1. Хуччатхои аз руи амалиёт дар Шабакаи терминали

гузаронидашуда, ки бо вайрон кардани коидахои барасмиятдарори

тартиб дода шудаанд, хуччатхои тасдиккунандаи гузаронидани

амалиётхои дар боло зикргардида, хисобида намешаванд.

 1. Тартиби баррасии бахсхо
 2. Бахсу ихтилофоти байни Иштирокдорон, ки ба

муносибатхои онхо вобаста мебошанд, бо иштироки Танзимгар хал

карда мешаванд.

 1. Бахсу ихтилофоти байни Иштирокдорон бо тартибе, ки дар

конунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон пешбини

шудааст, инчунин тибки шартхои Коидахои мазкур, хал карда

мешаванд.

 1. Иштирокдорон барои халли бахсу ихтилофоте, ки дар

рафти хамкории мутакобили Иштирокдорон ба миён меоянд, бо рохи

гуфтушуниди тарафайн хамаи чорахоро меандешанд. Натичахои

гуфтушунид дар пайнавишти мувофикашуда сабт мегардад. Дар

пайнавишти мувофикашуда мухлати муайяни ичрои ухдадорихои

Иштирокдорон (баркарор намудани зарар, гузаронидани маблаги

чарима ва гайра) нишон дода мешавад. Дар холати зарури нусхаи

30

пайнавишти мувофикашуда ба тарафи манфиатдори сеюм фиристода

мешавад.

 1. Агар ихтилофоти байни Иштирокдорони НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” бо рохи гуфтушуниди тарафайн хал нагардад, он гох бахс бо

даъвои Иштирокдори манфиатдор дар Суди иктисоди барраси карда

мешавад. Натичаи баррасии бахси байни Иштирокдорон дар

макомоти суди, ба таври хатти аз чониби Иштирокдори даъвогар дар

мухлати 10 руз аз санаи эътибор пайдо кардани халномаи суд ба

маълумоти Танзимгар расонида мешавад.

 1. Барои бегаразона барраси намудани масъалахои бахсталаб

Иштирокдорон бо мувофикаи тарафайн метавонанд комиссияхои

экспертиро бо иштироки мутахассисони мустакил таъсис диханд.

Комиссияи эксперти бо максади барраси намудани бахси муайян

таъсис дода мешавад. Ба хайати комиссия аз хар ду Иштирокдор ду

нафар намоянда ва як намоянда – мутахассиси мустакили ташкилоти

дигар, ки бо розигии Иштирокдорон вобаста ба хусусияти бахси

баррасишаванда интихоб гардидааст, дохил мешаванд.

 1. Таъсиси комиссияи эксперти дар асоси созишномаи

имзокардаи намояндагони ваколатдори Иштирокдорон, ки дар

баррасии бахс иштирок менамоянд, ба расмият дароварда мешавад.

 1. Натичаи кори комиссия дар шакли хулосаи эксперти ба

расмият дароварда мешавад. Дар хулосаи эксперти бояд мухлати аз

чониби Иштирокдорон ичро гардидани карори кабулшуда, таксими

ухдадорихо (дар холати зарури – тартиби таксимоти харочотхои

модди байни Иштирокдорон), ки бо ичрои хулосаи комиссия

алокаманданд, дарч гардад. Хулосаи эксперти аз чониби хайати

комиссия имзо мегардад.

31

 1. Баррасии даъвохои молияви аз чониби Иштирокдорон доир

ба амалиётхо бо истифодаи кортхои пардохтии бонкии НПМ

“КОРТИ МИЛЛИ”

 1. Даъвои молиявии Эмитент – ин иттилооти Эмитент оиди

аз Суратхисоби Эмитент дар Бонки хисоббаробаркуни аз руи

амалиёте, ки дар Шабакаи терминалии Эквайери НПМ “КОРТИ

МИЛЛИ” гузаронида __________шудааст, хорич шудани маблагро мавриди бахс

карор медихад.

 1. Даъвои молиявии Эквайер – ин иттилооти Эквайер оиди ба

Суратхисоби Эквайер дар Бонки хисоббаробаркуни аз руи амалиёте,

ки дар Шабакаи терминалии Эквайери НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

гузаронида шудааст, ворид намудани маблагро талаб менамояд.

 1. Барои пешниход намудани талабномаи бозпас

гардонидани маблагхое, ки аз Суратхисоби Эмитент дар Бонки

хисоббаробаркуни аз руи амалиётхои дар Шабакаи терминалии

Эквайери НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” гузаронидашуда ба манфиати

Эквайер хорич карда шудаанд, корманди ваколатдори Эмитент

дархост тартиб дода, онро ба воситаи низоми электронии

додугирифти хуччатхо ё ба таври хатти ба Танзимгар ирсол менамояд.

 1. Барои пешниход намудани талабномаи гузаронидани

маблагхое, ки аз Эмитент барои амалиётхо дар Шабакаи терминалии

Эквайери НПМ “КОРТИ МИЛЛИ” ба Суратхисоби Эквайер дар

Бонки хисоббаробаркуни ворид нашудаанд, корманди ваколатдори

Эквайер дархост тартиб дода, онро ба воситаи низоми электронии

додугирифти хуччатхо ё ба таври хатти ба Танзимгар ирсол менамояд.

 1. Даъвохо тибки асосхои мукарраркардаи коидахои мазкур

аз чониби Танзимгар кабул мегарданд.

 1. Нусхаи супоришномаи Иштирокдор бо кайди Танзимгар

дар хусуси ичро гардидани натичахои баррасии даъвохои молиявии

Иштирокдор, инчунин беруннависи Суратхисоби Иштирокдор дар

32

Бонки хисоббаробаркуни, ки дар он амалиётхои дар натичаи

баррасии даъвои молияви гузаронидашуда акс ёфтаанд, барои

Иштирокдор тасдики барраси ва тахлили даъвои молияви ба хисоб

меравад.

 1. Мукаррароти хотимави
 2. Баробари навкунии вазифахои амалкунанда ва чори

шудани технологияхои нави НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”, инчунин

вобаста ба ичрои хатмии тагйиротхо дар конунгузории Чумхурии

Точикистон, тибки Карори тасдикнамудаи Раёсати Бонки миллии

Точикистон ба Коидахои мазкур тагйиру иловахои дахлдор ворид

карда мешаванд.

33

Замимаи №1

ба Коидахои фаъолияти

Низоми пардохти миллии

“КОРТИ МИЛЛИ”

Ариза

оиди иштирок дар Низоми пардохти миллии

“КОРТИ МИЛЛИ”

 1. Номи пурраи ташкилот:

Бо забони давлати: ___________________________________________________

Бо забони руси: _______________________________________________________

Бо забони англиси: ____________________________________________________

 1. Сурогаи хукуки:

Индекс: _____________________________ Шахри:_____________________

Кучаи: ______________________________________________________________

Телефон: ____________________________ Факс:____________________

E‐mail: ______________________________ WWW:___________________

 1. Сурогаи почтави (агар аз сурогаи хукуки фарк кунад, нишон дода

шавад):

Индекс: _____________________________ Шахри:____________________

Кучаи: ______________________________________________________________

Телефон: ____________________________ Факс:______________________

 1. Шахсони масъул оиди кор бо кортхо:

Ному насаб Вазифа Сурогаи

почтаи

электрони

Телефон Факс

 1. Намуди барнома

Эмиссия □ АТМ‐эквайринг □ Эквайринги савдо □ Эмиссия ва эквайринг □

Имзои Рохбар___________ Сана ____________Ч. М.

34

Замимаи №2

ба Коидахои фаъолияти

Низоми пардохти миллии

“КОРТИ МИЛЛИ”

Накшаи фаъолият

 1. Нишондихандахои микдорие, ки дар мархилахои муайян ба

накша гирифта шудаанд, бояд нишон дода шаванд (чадвали 1).

Чадвали 1

6 мох 12 мох 18 мох 24 мох

Микдори кортхо

Микдори банкоматхо

Микдори нуктахои кабул ва/ё пешниходи

пули накд

Микдори терминалхо дар муассисахои

савдо ва хизматрасони

Микдори терминалхои худкори

худхизматрасон

 1. Барои иштирокдороне, ки барномахои кортии амалкунанда

доранд, навъ ва микдори кортхои пардохтии баровардашуда,

микдори банкоматхо, нуктахои кабул ва ё пешниходи пули накд,

микдори муассисахои савдо ва хизматрасоние, ки бо онхо дар

доираи эквайринги савдо шартномахо баста шудааст ва микдори

терминалхо дар онхо нишон дода шавад. (Чадвали 2)

Чадвали 2

35

Микдор

Кортхои пардохтии бонки

Банкоматхо

Нуктахои кабул ва ё пешниходи пули накд

Муассисахои савдо ва хизматрасони

Терминалхо дар муассисахои савдо ва хизматрасони

Терминалхои худкори худхизматрасон

 1. Дар бораи сохтори техникие, ки барои дастгирии фаъолият

истифода мегардад, маълумот дода шавад:

1) Речаи пайвастшави:

‐ On‐line ‐ навъи ашёи барномави ва таъминоти техникии

истифодашаванда (номи истехсолкунанда ва номгуи ашёи

барномави).

‐ Off‐line – Номгуи низоми автоматишудаи бонки ё кисмате, ки

коркард ва бахисобгирии амалиётхои бо истифодаи кортхои

пардохтиро ичро менамояд.

2) Навъи банкоматхо ва терминалхое, ки барои васл намудан ба

накша гирифта шудаанд.

3) Тарзи гузаронидани персонализатсия (мустакилона ё дар

Маркази протсессингии милли). Тачхизот ва ашёи барномавии

истифодашаванда хангоми мустакилона анчом додани

персонализатсия.

4) Номи истехсолкунандаи махсулоти нимтайёри кортхои

пардохтии бонки.

5) Намудхои хатхои алока барои робитаи дистансиони, барои

пайвасткунии банкоматхо, терминалхо ва тачхизоти дигар.

36

Таснифоти техникии НПМ “КОРТИ МИЛЛИ”

Хати магнити мутобики стандарти ISO 7813 рамзгузори шудааст.

 1. Рохаки якуми хати магнити

Дарозии зиёдтарини рохаки якум аз 79 рамз иборат аст (аз чумла Start

Sentinel, End Sentinel ва Longitudinal Redundancy Check (LRC)), дар

амал дарозии рохак ба дарозии ному насаби дорандаи корт вобаста

мебошад.

Андозаи маълумоти рохаки 1 дар чадвали 1 нишон дода шудааст:

Чадвали 1

№ п/п Дарозии

майдон

Рамзи

майдон

Номи майдон Мазмуни

майдон, эзох

1 1 STX Start Sentinel %

2 1 FC Format Code B

3 16 ё 19 PAN Primary Account

Number (PAN)

4 1 FS Separator ^

5 2 – 26 NM Cardholder Name

6 1 FS Separator ^

7 4 ED Expiration Date YYMM

8 3 SC Service Code 3 ракам

9 5 PVD PIN Verification Data PVKI дар мавкеи

1, PVV аз мавкеи

2 то 5. Пур карда

мешавад «99999»

хангоми

набудани PVD

10 8 ё 5 (аз

дарозии

PAN

вобаста

мебошад)

DD Discretionary Data Бо маълумотхои

эмитент пур

карда мешавад,

«9» хангоми

набудани

маълумот

11 11 RSV Reserved MBR дар мавкеи

1, «0» дар мавкеи

2, CVV аз мавкеи

3 то 5, дигархо

«0»

37

12 1 ETX End Sentinel

13 1 LRC Longitudinal

Redundancy Check

(LRC)

Тибки ISO 7811‐2

хисоб карда

мешавад

Намунаи рохаки 1, PAN 16 аломат

%B6832152229337443^TEST/A^0909121123459999999920257000000?X

дар ин чо:

% ‐ Start Sentinel

B – Format Code

6832152229337443 – PAN

TEST – Surname

/ ‐ Surname Separator

A – First Name

^ ‐ Separator

0909 – Expiration Date

121 ‐ Service Code

12345 ‐ PIN Verification Data (аз он чумла PVKI ва PVV)

99999999 – Discretionary Data

20257000000 ‐ Reserved, дар ин чо 2‐ MBR, 257 – CVV

? ‐ End Sentinel

X ‐ LRC

Намунаи рохаки 1, PAN 19 аломат:

%B6832152229337443925^TEST/A^0909121123459999920257000000?X

дар ин чо:

% ‐ Start Sentinel

B – Format Code

6832152229337443925 – PAN

TEST – Surname

/ ‐ Surname Separator

A – First Name

^ ‐ Separator

0909 – Expiration Date

121 ‐ Service Code

38

12345 ‐ PIN Verification Data (аз он чумла PVKI ва PVV)

99999 – Discretionary Data

20257000000 ‐ Reserved, ки дар ин чо 2‐ MBR, 257 – CVV

? ‐ End Sentinel

X ‐ LRC

 1. Рохаки дуюми хати магнити

Дарозии рохаки дуюм аз 40 аломат иборат аст (аз чумла Start Sentinel,

End Sentinel и Longitudinal Redundancy Check (LRC)).

Андозаи маълумоти рохаки 2 дар чадвали 2 нишон дода шудааст:

Чадвали 2

№ п/п Дарозии

майдон

Рамзи

(коди)

майдон

Номи майдон Мазмуни майдон,

эзох

1 1 STX Start Sentinel ;

2 16 ё 19 PAN Primary Account

Number (PAN)

Тибки ISO 7812‐1

хисоб карда мешавад

3 1 FS Separator =

4 4 ED Expiration Date YYMM

5 3 SC Service Code 3 ракам

6 5 PVD PIN Verification

Data

PVKI дар мавкеи 1,

PVV аз мавкеи 2 то 5.

Пур карда мешавад

«99999» хангоми

набудани PVD

7 8 ё 5

(вобаста аз

дарозии

PAN)

DD Discretionary

Data

CVV аз мавкеи

1 то 3, MBR дар

мавкеи 4,

маълумотхои дигар

аз чониби эмитент

сабт карда мешавад,

«9» хангоми набудани

маълумот

8 1 ETX End Sentinel ?

9 1 LRC Longitudinal

Redundancy

Check (LRC)

Тибки ISO 7811‐2

хисоб карда мешавад

Намунаи рохаки 2, PAN 16 аломат:

;4132152229337443=09091211234525799999?Х , ки дар ин чо:

39

; ‐ Start sentinel

4132152229337443 – PAN

= ‐ Separator

0909 – Expiration Date

121 ‐ Service Code

12345 ‐ PIN Verification Data (аз чумла PVKI ва PVV)

257299999 – Discretionary Data, где 257 – CVV, 2 – MBR

? – End sentinel

X – LRC

Намунаи рохаки 2, PAN 19 аломат::

;4132152229337443925=09091211234525799?Х

дар ин чо:

; ‐ Start sentinel

4132152229337443925 – PAN

= ‐ Separator

0909 – Expiration Date

121 ‐ Service Code

12345 ‐ PIN Verification Data (аз чумла PVKI ва PVV)

257299 – Discretionary Data, где 257 – CVV, 2 – MBR

? – End sentinel

X ‐ LRC

9.3. Service code (Рамзи хизмати)

Таъинот: муайян кардани шаклхои дастраси хизматрасони барои корт

Андоза: се ракам

Мазмуни ракамхо:

Раками якум

1 – Истифодабарии байналмилали

2 – Истифодабарии байналмилали нишон медихад, ки корт дорои

схемаи интеграли аст ва агар имконият бошад, транзаксияи молияви

бо ёрии схемаи интеграли амали мегардад.

5 – Истифодабари танхо дар дохили кишвар.

6 – Истифодабари танхо дар дохили кишвар нишон медихад, ки корт

дорои схемаи интеграли аст ва транзаксияи молияви, агар имконият

бошад, бо ёрии накшаи интеграли амали мегардад.

7 – Истифодабарии хусуси.

40

9 – Истифодабари бо максадхои санчиши.

Раками дуюм

0 – Авторизатсияи мукаррари

2 – Протсессинги речаи вакти вокеиро талаб мекунад ва ба таври

хатми гирифтани тасдики авторизатсия аз эмитент лозим мебошад.

4 ‐ Протсессинги речаи вакти вокеиро талаб мекунад ва ба таври хатми

гирифтани тасдики авторизатсия аз эмитент лозим мебошад, агар дар

шартномахои дутарафа ба тарзи дигар кайд нашуда бошад..

Раками сеюм

0 – Махдудият ба шакли хизматрасони вучуд надорад, дохил намудани

раками мушаххаскунандаи шахси лозим мебошад

1 – Махдудият ба шакли хизматрасони вучуд надорад

2 – Танхо пардохти мол ва хизматрасони (гирифтани пули накд манъ

аст)

3 – Истифодаи корт танхо дар банкоматхо, дохил намудани раками

мушаххаскунандаи шахси лозим мебошад

4 – Танхо гирифтани пули накд.

5 ‐ Танхо пардохти мол ва хизматрасони (дохил намудани раками

мушаххаскунандаи шахси лозим мебошад)

6 – Махдудият ба шакли хизматрасони вучуд надорад, талаби ворид

намудани раками мушаххаскунандаи шахси хангоми мавчуд будани

тачхизоте, ки ба ворид намудани раками мушаххаскунандаи шахси

имконият медихад.

7 ‐ Танхо пардохти мол ва хизматрасони, талаби ворид намудани

раками мушаххаскунандаи шахси хангоми мавчуд будани тачхизоте,

ки ба ворид намудани раками мушаххаскунандаи шахси имконият

медихад.__

 

“Тасдик шудааст”

бо Карори Раёсати

Бонки миллии Точикистон

аз 1 июни соли 2012, №113

 

Дар борамон

Инчунин кобед

muhabbat

МУХАББАТ

МУХАББАТ (мехр, дустдори), хисси дилбастаги, умумияти муносибат ва каробати байни одамопн ки ба манфиат ва …