Маълумоти охирин

ЯСАВИЯ

ЯСАВИЯ як силсилаи тасаввуфро гуянд, ки муассисаш Ахмади Ясавист (ваф.1166). А. 12 дар Осиёи миёна пайдо шуда, баъдтар дар Эрон инкишоф ёфт. Гояи асосии таълимоти Я. дар «Девони Хикмат» ном асари Ясави ифода ёфта аз неъматхои модди даст кашидан ва бои бодату риёзат ба маърифати тасаввуфи ноил шуданро таргиб менамояд, ки гуё танхо туфайли рохнамоии пир ба амал меомадааст.

Пайравони Я. хусусан Сулаймони Бокиргхон  Суфи Оллохёр масъалахои асосии тасаввуфро ба забони узбеки байни халкхои туркнажод таргиб намудаанд. Таълимоти Я. мардумро ба зиндагии зохидона, каноат ва муросокорию мутеи таргиб мекард. Мухаккикон инкишофи харакати Дарвешонро дар Осиёи миёна ба Ахмади Ясави нисбат медиханд.

Хангоми дар Осиёи миёна ривоч ёфтани харакати оммави ба мукобили мугулхо таъсири таълимоти Я. дар байни мардум сус шуд ва минбаъд аз байн рафт.

А. Мухаммадхочаев

Дар борамон

Инчунин кобед

САРХАКАМ

САРХАКАМ, раиси суди хаками, ки хангоми сар задани мухолифат дар байни судяхои хаками аз тарафи …