Главная / Теги: Мусиқӣ

Теги: Мусиқӣ

Паҳлавон Маҳмуди Ушшоқи Самар­қандӣ

Паҳлавон Маҳмуди Ушшоқи Самар­қандӣ, ҳофиз, навозанда, бастакор ва мусиқишиносӣ асри 15 тоҷик. Зодгоҳаш Самарқанд. Аз ҷавонӣ ба шеъру мусиқӣ ҳавас пайдо карда, аз устодони номии созу овоз ҳунар омӯхтааст. Паҳлавон аввал бо гуштингирӣ рӯз мегузаронидааст. Аз Султонмуҳаммади Удии Самар­қандӣ позукиҳои санъати мусиқиро азхуд намуда, дар навохтани уд, сурудхонӣ маҳорати тамом …

Муфассал »

Паҳлавон Абусаиди Румӣ

Паҳлавон Абусаиди Румӣ (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), ҳофиз. навозанда ва мусиқишиноси асри 15 форс-тоҷик. Зодгоҳаш Рум. Паҳлавӣ илмҳои бадеъ, фалсафа ва риёзиётро мукаммал омӯхта, доир ба саноеи бадеӣ ва мусиқӣ рисолаҳо таълиф кард. Барои такмили ҳунару дониш ба Ҳирот омада, бо Дарвеш Шоҳӣ ҳамкорӣ кардааст. Аз таснифоташ «Амали Рост» …

Муфассал »

Патти Аделина

patti-adelina

Патти (Patti) Аделина (19. 2. 1843, Мадрид —27. 9. 1919, Брекнок, Уэлс), сарояндаи италиявӣ (сопранои колоратурӣ). Овози оҳангдори софу чарангосӣ ва маҳорати баланди иҷрокунандагӣ дошт. Аввалин маротиба дар саҳнаи Операи италиявии Ню-Йорк бо партияи Лючия («Лючия ди Ламмермур»-и Донисет­ти) баромад кардааст (1859). Ба бисёр мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла чанд карат …

Муфассал »

Партитура

partitura

Партитура (аз лотинӣ parlio — чу­до мекунам), дар нота якҷоя сабт кардани ҳамаи овозҳои асарҳои мусиқии вокалӣ, созӣ ва вокалию созиро гӯянд, ки дар он партияи овозҳо (5 созҳо) сатр ба сатр ҷой гирифтааст. Ҳар як зарб ва ҳиссаи гуногуни он дар ҳамаи партияҳо болои ҳам гузошта шудаанд. Партитура имкон …

Муфассал »

Пайкори гурд

paykon

«Пайкори гурд» 1) суруди қадимии маросимист. ки дар аҳди Сосониён Борбади Марвӣ барои ҳарбиёни Хусрави Парвиз эҷод кардааст. 2) Шуъбаи созӣ дар «Понздаҳмақом». 3) Гӯшаи мусиқӣ дар таркиби шуъбаҳои «Хаштмақом», «Ҳумоюн» («Дувоздаҳма қом»).

Муфассал »

Паганини Никколо

paganini_nikkolo

Паганини (Paganini) Никколо (27. 10. 1782, Генуя —27. 5. 1840, Нисса), скрипканавоз ва бастакори италиявӣ. Аз оилаи савдогар. Аз синнн 11-солагӣ дар консертҳо иштирок дошт. Аз соли 1797 дар Италия ва аз 1828 дар бисёр мамлакатҳои Европа баромад кардааст. Паганини яке аз асосгузорони романтизми мусиқист. Ӯ шунавандаро бо образҳои мусиқии …

Муфассал »

Оҳуи Мусиқор

Оҳуи Мусиқор (соли тавалд ва вафот номаълум), навозанда, ҳофиз ва бастакори охири асри 16 — аввали асри 17 тоҷик. Дар Бухоро таваллуд ёфта, илмҳои мусиқӣ, бадеъ, муаммо, фалсафа ва табииётро омӯхт. Оҳуи Мусиқор муддате дар ҳузури мусиқидони номии Бухоро Муҳаррами Ҷанги таркиботи илмию амалии мусиқиро аз бар кардааст. Оҳуи Мусиқор …

Муфассал »

Оҳии Ҳиравӣ

Оҳии Ҳиравӣ (соли таваллуд ва вафот номаълум), ҳофиз, бастако­ри асри 15 форс-тоҷик. Зодгоҳаш Ҳирот буда, дар Бухоро фавтидааст. Дар ибтидо маишаташро аз касби нонвой таъмин мекард. Санъати мусиқиро аз ҳунармандони зодгоҳаш, махсусан аз Устод Шодӣ, писари ӯ Ғулом Шодӣ омӯхт. Оҳии Ҳиравӣ бештар бар ашъори Абдурраҳмои Ҷомӣ суруд мегуфтааст. Ӯ …

Муфассал »

Оҳанг

ohang

Оҳанг, нағма, навои мусиқист. Овозҳои бо тарзу услуби муайян ҷойгиршудае, ки асоси ягон асари мусиқиро ташкил дода, сохти пардавӣ, гармония, зарб, вазн ва ҷузъҳои композисияи мусиқиро бо ҳам муттақид менамоянд. Оҳанг одатан ба рукнҳои шеъри мувофиқ омада, воситаи асосии сохтани таркиби нағма ва навои муайян ба шумор меравад. Дар мусиқии …

Муфассал »

Оқила

Оқила (соли таваллуд ва вафот номаъ­лум) , мутрибаи асрҳои 8—9 форс-тоҷик. Яке аз ҳофизон ва машшоқони номдори замонааш буд. Аз созҳои мусиқӣ чангро хеле некӯ менавохт.

Муфассал »