Главная / Теги: Фалсафа ва дин

Теги: Фалсафа ва дин

Персонализм

personalizm

Персонализм (аз лот. реrsona— шахс, симо), ҷараёни теистист дар фалсафаи муосири буржуазӣ, ки шахсиятро реалияти эҷодии ибтидоӣ ва ҷаҳонро зуҳуроти фаъолия­ти эҷодии шахсияти олӣ (худо) медонад. Персонализм охири асри 19 дар Россия ва ШМА, солҳои 30 асри 20 дар Франсия ва мамлакатҳои дигар ташаккул ёфтааст. Персонализм плюрализми идеалистиро ба принсипи …

Муфассал »

Персей

persey

Персей, дар асотири Юнони Қадим қахрамон, писари Даная ва худо Зевс. Бино ба шаҳодати асотири юнонӣ ба шоҳи Аргос Акрисий пешгӯӣ кардаанд, ки ӯ бо дасти наберааш Персей кушта хоҳад шуд. Бинобар он Акрисий амр кардааст, ки Персейро бо модараш дар сандуқ андохта ба баҳр партоянд. Даная ва Персейро моҳигирон …

Муфассал »

Патристика

patristika

Патристика (аз юнонӣ pater — падар), исталоҳест, ки маҷмӯи таълимотҳои динӣ, фалсафӣ ва сиёсию иҷтимоии мутафаккирони асрҳои 2—8 масеҳиро ифода мекунад. Патристика дар шарояти бӯҳронӣ сохти чамъияти ғуломдорӣ пайдо шуда, дар мубориза ба муқобили гностисизм, ҳама гуна шаклҳои бидъат ва умуман дину оинҳои қадимӣ ташаккул ёфтааст. Патристика бо идеализми афлотуния, …

Муфассал »

Павлов Тодор Димитров

pavlov_todor_dimitrov

Павлов Тодор Димитров (14. 2. 1890, Штин, Македонии — 9. 5. 1977), файласуфи марксист булғор, мунаққид ва ҳодими ҷамъиятӣ. Академик (1945), президент (1947—62), прези­денти фахрии Академияи Фанҳои Булғория (аз соли 1962). Қаҳрамони Республикаи Халқии Булғория, ду карат Қаҳрамони Меҳпати Сотсиалистии Республикаи Халқии Булғория. Аъзои Партияи Коммунистии Булғория аз соли 1919. …

Муфассал »

Павлов Михаил Григоревич

pavlov_mixail_grigorevich

Павлов Михаил Григоревич (1793, Воронеж — 3. 4. 1840, Моск­ва), файласуфи идеалист ва агроби­ологи рус. Пайрави натурфалсафаи Ф. В. Шеллинг ва Л.- Окен. Аз соли 1820 профессори Университети Москва. Журналҳои «Атеней» (1828-30) ва “Русский земледелец»-ро нашр намудааст. Асари асосиаш «Асосдои физи­кӣ» мебошад.

Муфассал »

Оятулкурсӣ

oyatulkursi

Оятулкурсӣ (аз арабӣ оят—чорпоя барои нишастан, сандалӣ), яке аз оятҳои Қуръонро гӯянд, ки аз рӯи эътиқоди динӣ балогардон будааст. Масалан, агар кас онро пеш аз хоб хонад, гӯё тарсу ваҳм дафъ мешудааст.

Муфассал »

Оят

oyat

Оят (ар. — аломати илодӣ, мӯъҷиза) як фақраи сураи Қуръон, ибораест, ки мазмуни муайянро ифода мекунад. Оят гӯё ваҳии худо ба ра­сули худ Муҳаммади Мустафо ё як навъ дастуруламале будааст ба бандагонаш. Дар нусхаҳои аввалин (асрҳои 7—8) Каломи маҷид ба Оятҳое тақсмм мешавад, ки зимни дар як сура бо таркиби …

Муфассал »

Охират

oxirat

Охират (арабӣ— он дунё, ҷаҳони дигар), оламе, ки гуё инсон баъд аз мурдан ба он мерафтааст. Эътиқод ба Охират дар замонҳои қадим пайдо шудааст. Мувофиқи тасаввуроти диннӣ ибтидои ҳаёти Охират аз лаҳзаи дафни одам cap мешавад. Бинобар ин барои ӯ лавозимоти зиндагиро тайёр мекарданд ва инро аломати эҳтирому мададгорӣ ба …

Муфассал »

Оташпарастӣ

otashparasti

Оташпарастӣ дини  бостонии аҷдодон, ки заминаи асосии онро парастиши оташ, ‘саҷда ба он ташкил медод. Оташпарастӣ дар аҳди қадим, дар натиҷаи моҳияти махсус пайдо кардани оташ дар ҳаёти мардуми бостонӣ пайдо шудааст. Шаклҳои мухталифи Оташпарастӣ дар аҳди қадим дар Эрону Нерон иитишор ёфта буданд. Дар тасаввури зардуштиён хуршед манбаи ду …

Муфассал »

Парменид

parmenid

Парменид (Parmenides) аз Элей, дар Италияи Ҷанубӣ (таваллуд тақрибан 540 то милод, соли вафоташ номаълум), файласуфи Юнони Қадим, намояндаи мактаби элей (нигаред Мактабҳои фалсафӣ). Ба воситаи Ксенофан бо Анаксимандр ва тавассути Аминий бо пифагореизм робитаи ғоявӣ дошт. ­Ғайр аз фалсафа ба қонунгузорӣ машғул буд. Моҳияти мавқеи фалсафии Парменид иборат аз …

Муфассал »