Главная / Теги: Фарҳанг (страница 2)

Теги: Фарҳанг

«ФАРҲАНГИ ОИМ—ЕВАК»

«ФАРҲАНГИ ОИМ—ЕВАК» (дар транскрипсияи паҳлави «Ғгаhang-1 оim — еvак», айнан; фарҳанге, ки бо калимаи авестоии оim — «як» ва паҳлавии еvак — «як» шурӯъ мешавад), фарҳанги дузабонаи авестоӣ —паҳлавӣ, яке аз осори лексикографии забони форсии миёна (паҳлавӣ) мебошад. Соли таълиф ва мураттиби он маълум нест. «Фарҳанги Оим-Евак» бо ҳуруфи авестоӣ …

Муфассал »

«ФАРХАНГИ МУТАРОДИФОТ ВА ИСТИЛОҲОТ»

«ФАРХАНГИ МУТАРОДИФОТ ВА ИСТИЛОҲОТ» номи дигараш — «Маҷмӯаи мутародифот», таълифи Муҳаммади Подшоҳ. «Фарҳанги мутародифот ва истилоҳот» аз фаслҳои мутародифот, истилоҳот, ташбеҳот, киноёт ва истиорот иборат аст. Он 3850 истилоҳ ва ибораҳои фразеюлогию маҷозиро дар бар мегирад. Мувофиқи алифбои арабиасоси тоҷикӣ тартиб ёфтааст. Дар «Фарҳанги мутародифот ва истилоҳот» ҳар як ҳарф …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ МУКАММАЛИ ФОРСӢ-АРАБӢ-РУСӢ»

«ФАРҲАНГИ МУКАММАЛИ ФОРСӢ-АРАБӢ-РУСӢ», луғати сезабонаест, ки соли 1910 И. Д. Ягелло таълиф кардааст. Дар таснифи «Фарҳанги мукаммали форсӣ-араби-русӣ» «Фарҳанги форсӣ-арабӣ-англисӣ»-и Ф. Штейнгасс, «Фарҳанги мукаммали ҳиндустонӣ-форсӣ-англисӣ»-и Ҷон Т. Платтс, луғатҳои нисбатан хурди форсӣ ба русии В. П. Наливкин ва Л. Н. Дмитриев ва ғайра истифода шудаанд. Он якумин луғати мукаммали форсӣ-тоҷикӣ …

Муфассал »

«ФАРХАНГИ ИБОРАҲОИ РЕХТА»

«ФАРХАНГИ ИБОРАҲОИ РЕХТА»-и забони ҳозираи тоҷик (фарҳанги фразеологӣ), иборат аз ду ҷилд. Мураттиб М. Ф. Фозилов. Якумин фарҳанги фразеологии забони тоҷикӣ дар давраи советӣ. «Фарҳанги ибораҳои рехта» қариб 6000 воҳиди фразеологиро бо мисолҳо дар бар мегирад; сарчашма ва муаллифи мисолҳо нишон дода шудааст. Дар «Фарҳанги ибораҳои рехта» қисме аз таркибҳои …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ ЗАРБУЛМАСАЛ, МАҚОЛ ВА АФОРИЗМҲОИ ТОҶИКИЮ ФОРСӢ»

«ФАРҲАНГИ ЗАРБУЛМАСАЛ, МАҚОЛ ВА АФОРИЗМҲОИ ТОҶИКИЮ ФОРСӢ», нахустин фарҳанги тафсирии зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсист, ки Муллоҷон Фозилов таълиф кардааст (ҷилди 1—1975, ҷилди 2—1977). Дар ин китоб тақрибан 6 ҳазор зарбулмасал, мақол ва афоризмҳо фароҳам омадаанд, ки дар эҷодиёти намояндагони адабиёти классикии форс- тоҷик, тазкираҳо, фарҳангҳо, маҷмӯаҳои гуногун, дар …

Муфассал »

«ФАРҲАНГИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ»

«ФАРҲАНГИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ» (аз асри X то ибтидои асри XX), фарҳанги тафсириест, ки соли 1969 ба табъ расидааст. Аз ду ҷилд (мутобиқи алифбои имрӯзаи тоҷикӣ, ҷилди 1: А — О, ҷилди 2: П — Ҷ.) иборат буда, тақрибан 45 ҳазор калима ва ибораро дар бар мегирад. Дар «Муқаддима»-и «Фарҳанги забони …

Муфассал »

«УММОН-УЛ-МАОНӢ»

«УММОН-УЛ-МАОНӢ» фарҳанги тафсирии тоҷикист, ки соли 1455 Шайх Низом ном касе таълиф кардааст. «Уммон-ул-маонӣ» тақрибан 14 ҳазор моддаи луғавӣ дошта, аз рӯи тартиби алифбои арабиасоси тоҷикӣ — ҳарфҳои аввал ва охири калимаю ибораҳо (ҳарфи аввал — боб ва ҳарфи охир — фасл) сохта шудааст. Калимаҳое, ки бо ҳарфҳои хоси тоҷикӣ …

Муфассал »

«ТӮҲФАТ-УС-САОДАТ»

«ТӮҲФАТ-УС-САОДАТ» фарҳанги тафсирии форси-тоҷикист, ки Маҳмуд ибни Шайх Зиёуддин Муҳаммад соли 1511 таълиф кардааст. Дар муқаддима ба султон Сикандари Лудӣ (ҳукмронӣ 1489—1517) қасидае бахшида шудааст. Аз ин рӯ, баъзан бо номи «Тӯҳфат-ус-саодат»-и Сикандарӣ низ ёд шудааст. Муаллиф дар таълифи асар аз 11 фарҳанги тафсирии форсӣ-тоҷикӣ ва 5 фарҳанги арабӣ истифода …

Муфассал »

«ТӮҲФАТ-УЛ-АҲБОБ»

«ТӮҲФАТ-УЛ-АҲБОБ» фарҳанги тафсирии забони тоҷикист, ки Ҳофиз Султоналии Ӯбаҳӣ соли 1530 таълиф кардааст; бо номҳои «Тӯҳфаи хонӣ», «Китоби луғати фурс», «Ҳалли луғоти порсӣ», «Луғати Ҳофизи Ӯбаҳӣ» низ ёд мешавад. Муаллиф дар таълифи ин фарҳанг аз «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ ва «Меъёри Ҷамолӣ»-и Шамси Фахрӣ истифода бурдааст. Тартиби луғат аз рӯи …

Муфассал »