Главная / Теги: китоб

Теги: китоб

КИТОБИ ҲАЗРАТИ ИМОМИ АЪЗАМ (АБӮҲАНИФА)

kitob

Китобе, ки дар дасти мубораки хонандаи азиз ва пешорӯйи дидагони борикбини аҳли назар қарор гирифтааст, дар таърихи мазҳабшиносии тоҷик падидае дигар буда, дар он ба таври муфассал андешаҳову нигоштаҳои муҳаққиқи исломшинос – Сайид Бурҳониддини Бузургмеҳр (Тӯраев Бурҳониддин Бузургович) оид ба аҳвол ва осори лозаволи яке аз барҷастатарин шахсиятҳои олами Ислом …

Муфассал »

СОЯИ ИШҚ – Китоби Повест ва ҳикояҳо, Душанбе, «Адиб», 2007

kitob-medrese

Равшани Махсумзод Сояи ишқ                                           (Повест ва ҳикояҳо, Душанбе, «Адиб», 2007)  Ҷазо Ҷавон дар дами ғори фарози кўҳ нишаста, ба деҳа менигарист. Дар поён деҳа бо боғоти сарсабзу хонаҳои бомҳояшон пасту баланд, дарёи тезоб, қабристони паҳновар ва пайроҳаҳои каҷу килебаш гўё ба ғанаб мерафт. «Ин қадар зебо, – аз дил …

Муфассал »

«ТАЪРИХИ ТУРКИСТОН»

«ТАЪРИХИ ТУРКИСТОН» китобест доир ба таърихи хонии Хӯқанд. Таълифи Мулло Олим Махдумхоҷаи Тошкандӣ, аз 2 қисм иборат. Китоб таърихи аз аморати Бухоро ҷудо шудани хонии Хӯқанд ва бо сардории Шоҳрух ташкил ёфтани хонии нав, ба Россия ҳамроҳ шудани хонӣ, таърихи хонҳои Хӯқанд, ҷангҳои дуру дарози онҳо, муносибати байни аморати Бухоро …

Муфассал »

«ҚАШШОҚИИ ФАЛСАФА»

«ҚАШШОҚИИ ФАЛСАФА», Навоб ба «Фалсафаи қашшоқӣ»-и ҷаноби Прудон, китоби К. Маркс, ки дар он нуқтаҳои асосии таълимоти иқстисодӣ ва асосҳои фаҳмиши материалистии таърих баён шудаанд. Қ. Маркс дар ин асар идеалии ва метафизикаи П. Ж. Прудонро танқид намуда, қонунҳои ягонагӣ в а муборизаи зиддӣ, инкори инкор ва принципи таърихиятро суботкорона …

Муфассал »

«ШИФО-УЛ-АЛИЛ»

book-5

«ШИФО-УЛ-АЛИЛ» Аасари Каҳол Убайдулло дар боби тиб, ки с. 1598 ба забони форсӣ таълиф шудааст. Асар аз сарсухан ва 18 боб иборат аст, ки дар як боб ба якчанд фасл ҷудо мешавад. Сарсухани асар ба аҳамияти тиб ва вазифаҳои табибон бахшида шудааст. Боби якум дар бораи сохти майна ва аҳамияти …

Муфассал »

«ЧАҲОР ГУЛЗОР»

«ЧАҲОР ГУЛЗОР»  китоби дарсиест дар шарҳи ному тафсили ҳуруфоти алифбои форсӣ (тоҷикӣ) ва тафсири санъатҳои лафзию маънавӣ. Нисорӣ с. 1560 таълиф кардааст. «Чаҳор гулзор» аз чаҳор боб (гулзор) иборат буда, ҳар боб боз ба фаслҳо (гулҳо) ҷудо шудааст. Боби аввал муштамил бар панҷ фасл аст. Дар он тақсиму тафсил ва …

Муфассал »

ХРЕСТОМАТИЯ

xrestomatiya

ХРЕСТОМАТИЯ (юн. chrestoma-theia, аз ehrestos—судбахш ва manthano— мехонам), китоби хонишест, ки дар он материалҳои ягон соҳаи дониш мураттаб интихоб шудаанд. Он ба тариқи маҷмўа аз порчаҳои мунтахаби бадеӣ, ёддошт, илмӣ, публицистӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои мухталиф иборат буда метавонад. Одатан, материалҳое, ки ба Xрестоматия дохил мешаванд, мувофиқи мавзўи таълимии илми муайян ва …

Муфассал »

«СИЁСАТНОМА»

  «СИЁСАТНОМА»  асари Низомулмулк Хоҷа Қишомуддини Тӯсӣ, ки солҳои 1091—1092 таълиф ёфтааст. Сиëсатнома дар сиёсати давлатдорӣ яке аз нахустин асарҳоест, ки ба забони тоҷикӣ таълиф шудааст; аз 39 фасли мухтасар иборат буд. Аммо пас аз 13 соли қатли муаллиф бо дасти котибе 11 боби нав ба он илова шуд ва …

Муфассал »

«МАҶМАЪ-УЛ-ҒАРОИБ»

«МАҶМАЪ-УЛ-ҒАРОИБ» асари космографии олим ва сайёҳи тоҷик Султонмуҳаммад ибни Дарвешмуҳаммади Балхӣ, ки миёнаи а. 16 дар Балх (Афғонистон) зиндагӣ ва эҷод кардааст. Иншои асар ба с-ҳои 1575—76 рост меояд. «Маҷмаъ-ул-ғароиб» мансуби жанри космографии «Аҷоибот» буда, дар адабиёти геог­рафии форсу ағози асримиёнагӣ шӯҳрат дошт. Асари Балхӣ қариб 20 бобро дар бар …

Муфассал »