Главная / Гуногун / Оҳангҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии СССР

Оҳангҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии СССР

Оҳангҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии СССР, органҳои намояндагии ҳокимияти давлатӣ — советҳои маҳаллии депутатҳои халқӣ дар кишварҳо, вилоятҳо, вилоятҳои автономӣ, округҳои автономӣ, району, шаҳрҳо, районҳои шаҳрӣ, посёлкаҳо, пунктҳои аҳолинишини қишлоқҷойҳост.

Орган дар территорияи худ ба сохтмони давлатию хоҷагӣ ва иҷтимоию маданӣ роҳбарӣ, планҳои тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ ва бюҷети маҳаллиро тасдиқ, масъала- ҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро дар асоси манфиатҳои умумидавлатӣ ва гражданҳо ҳал, ба фаъолияти органҳои давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои тобеи худ роҳбарӣ, риоя шудани қонунҳо, муҳофизати тартиботи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ҳуқуққи гражданҳоро таъмин меку­нанд, ба афзудани иқтидори мудофиавии мамлакат ёрӣ мерасонанд.

Орган дар муҳокимаи масъалаҳои дорои аҳамияти республикавӣ ва умуми- иттифоқӣ иштирок намуда, оид ба онҳо таклифҳо пешниҳод мекунанд.

Орган органҳои интихобӣ буда, дар за­минаи демократияи сотсиалистӣ ташкил меёбанд ва ба фаъолияти онҳо органҳои олии ҳокимияти давлатӣ роҳбарӣ менамоянд. Орган якҷоя бо органҳои олии ҳокимияти давлатӣ сис­темаи ягонаи намояндагии ташкилотҳои давлатиро ташкил медиҳанд ва бевосита аз тарафи меҳнаткашони воҳидҳои маъмурию территориявии ба онҳо дахлдор интихоб карда мешаванд.

Намояндагони ба органҳои маҳаллӣ интихобшуда ба инти- хобкунандагон ҳисобот медиҳанд ва барои фаъолияти худ дар назди онҳо масъуланд. Роҳбарии бисёр корхонаҳои хизмати маишӣ, савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ, як қисми фонди истиқоматии муассисаҳои томактабӣ, тиббӣ ва маҳалию маърифатӣ, ки пеш дар ихтиёри органҳои рес­публикавӣ буданд, низ ба зиммаи органҳои маҳаллӣ гузошта шудаанд.

Орган барои иҷрои вазифаҳои худ ор­ганҳои иҷроия (комиҷроияҳо), оид ба соҳаҳои алоҳида управленияҳо ташкил мекунанд. Сессияҳои органҳои маҳаллӣ мунтазам гузаронида шуда, дар онҳо масъалаҳои муҳимтарини сохтмони хоҷагию маданӣ ва хизматрасонии иҷтимоию маишӣ муҳокима мегарданд; ин сессияҳо мувофиқи қонунҳои СССР, республи­каҳои иттифоҷӣ ва автономӣ қарор қабул мекунанд. Иҷрои қарорҳои Орган барои ҳамаи корхонаҳо, муассиса ва ташкилоту, инчунин барои шахсони мансабдор ва гражданҳо ҳатмист.

Аъзоёни интихобии органҳои маҳаллӣ ба тайёр намудани масъалаҳои сессия, назорат ва ташкили қарорҳои ин органҳо ба воситаи системаи комиссияуп доимй ҷалб карда ме­шаванд. Партияи Коммуниста оид ба мустаҳкам намудани базаи моддию молиявии О, васеъ кардани доираи вазифаҳои онҳо, ба кори онҳо бештар ҷалб кардани оммаи меҳнаткашон тадбирҳои конкретӣ меандешад.

Партия ба баланд бардоштани роли Орган роҳу сиёсати қатъиеро пеш гирифт. ки онҳо дар қарорҳои съезди 26 КПСС инъикос ёфтаанд. Съезд роҳҳои конкретии минбаъд ҳам беҳтар намудан ва такмил дода- ни фаъолилти Органро муайян намуд. Яке аз хусусиятҳои фарқкунанда ва принсипиалии Орган дар СССР ин аст, ки доираи вазифаҳои онҳо хеле васеъ буда, ҳокимият пурра аз они халқ аст.

Адабиёт: Лепешкин А. И., Советы — власть трудящихся, 19I7—З6 г., Москва, 1966; Советы за 50 лет, Москва, 1967: Советы в первый год пролетарской диктатуры, Москва, 11967; Дегтяренко Н. Д., Разви­тие советской государственности в Тад­жикистане, Москва, 1960; Конституция (Қонуни асосии) Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ, Душанбе, 1977.

Дар борамон M. A.

Инчунин кобед

САҚАНКӮР

САҚАНКӮР, нигаред Самандар.