«ХАМСА»

«ХАМСА», (панҷганҷ», унвони умумии панч, маснавии Низомии Ганҷавӣ аст, ки дар як муҷаллад фароҳам омадаанд. Маснавии якуми «Хамса» — «Махзан-ул-асрор» (1176) яке аз аввалин осори маноуми фалсафию ахлоқӣ ба забони форсӣ-тоҷикист. Маснавии дуюми «Хамса» — «Хусрав ва Ширин» (1181) —қиссаи ишқи фоҷиаомези Хусраву Ширинро дар бар гнрифтааст. Маснавии сеюми «Хамса» — «Лайлӣ ва Маҷнун» (1188) яке аз боҳтарин достонҳои ишқии адабиёти классикии форсчтоҷик ба шумор меравад. Дар маснавии чаҳоруми «Хамса — «Ҳафт пайкар» (1197) саргузашти Баҳроми Гӯр ҳикоят шудааст. Маснавии панҷуми «Хамса» — «Искандарнома» (1202) аз корнамоиҳои Искандари Мақдуни нақл мекунад. «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ асрҳои зиёд мавриди таваҷҷӯҳи суханварон қарор ёфта, дар адабиёти форс-тоҷик ба равияи хамсанависӣ асос гузоштааст. Бисёр адибони форс-тоҷик, монанди Хусрави Деҳлавӣ, Ҳоҷуи Кирмонӣ, Ҷомӣ ва намояндагони барҷастаи адабиёти дигар халқҳо (аз ҷумла Навоӣ) дар пайравии Низомӣ «Хамса» навиштаанд.
Нашр: Низомии Ганҷавӣ, Куллиёт, ҷилдҳои 1—5, Душанбе., 1982—85. А. Раҳмонов.

Дар борамон Anonymous

Инчунин кобед

books

САФАРНОМА

САФАРНОМА, як ҷузъи адабиёти илмии оммавӣ, илмии фантастикӣ, бадеии психологӣ, саргуааштӣ, ҳуҷҷатӣ, ки сюжеташ ба …