Главная / Техника (страница 30)

Техника

Парки мошину трактор

parki_moshinu_traktor

Парки мошину трактор дар хоҷагик қишлоқ, мошинҳое, ки ба­рои механиконидани киштукори растаниҳои хоҷагии қишлоқ заруранд. Парки мошину трактор аз гурӯхҳои зерин иборат аст: тракторҳо (шассихои худгард) чун воситаи энергетикии универсалӣ; мошинҳои хочагии қишлоқ, ки ба тракторҳо агрегатонида мешаванд (плугҳо, тухмипошакҳо, сихмолаҳо, култиваторҳо, алафдаравакҳо, мошинҳои гуногуни ғайрихудгарди ҳосилғундор ва ғайра); мошинҳои …

Муфассал »

Пантометр

pantometr

Пантометр [аз юн. рan (раtos)— ҳама ва …метр], афзори геодезӣ (ниг. расм) барои дар маҳалҳо чен кар­дани кунҷҳои вер­тикалӣ ва гори­зонталӣ. Пантометрро одатан барои суратгирии топографии ҷангалҳо ва ботлоқҳои торфӣ истифода мебаранд. Хатои ҳисоб аз рӯи вернери дои­раи горизонталӣ ба 2 баробар мебошад.

Муфассал »

Ориентасияи аппарати париши кайҳонӣ

Ориентасияи аппарати париши кайҳонӣ

Ориентасияи аппарати париши кайҳонӣ 1) вазъияти кунҷи муайяне, ки ба аппарати париши кайҳонӣ (АПК) нисбат ба ҷирмҳои осмонӣ, хатҳои қуввагии майдонҳои магнитию гравитасионӣ ё … дигар самтҳои аниқи фазо дода меша­вад. Вобаста ба таъиноти АПК ориентасияи он гуногун аст: дар вақти тадқиқоти астрономии Офтоб, Моҳ ё ситораҳо аз борти АПК …

Муфассал »

Огнемёт

0

Огнемёт, аслиҳаи оташфишонест, ки душманро ба воситаи ҷараёни тафсони омехтаи сӯзанда нобуд мекунад. Огнемётҳо хусусӣ (ҳамлшаванда), худгард ва рӯитанкӣ мешаванд. Огнемёт аз қисмҳои зерин иборат аст: зарфи омехтаи сӯзанда, баллони гази фишурда (ҳаво, нитроген), рӯдаи қаиш, брандспойт (думаки оташфишон), олати механикии афрӯзиш. Массаи Огнемётити замонавии америкоии ҳамлшавандаи АВС—М9—7 22,7 килограмм …

Муфассал »

Обтарозу

0

Обтарозу, асбобест барои тафтиши уфуқии хатҳою сатҳҳо ва чен кардани кунҷҳои хурд. Қисми асо­сии Обтарозу ампулаи шишагиест, ки аз спирт ё эфир пур шудааст ва ҳубобчаи газ дорад. Обтарозу ҷузъи муҳимми асбобу афзори геодезӣ, астрономӣ, фи­зикӣ ва ғайра мебошад ва барои нивелиронӣ, муайян кардани кунҷҳои тамоюли меҳварҳои уфуқӣ, ба ҳи­соб …

Муфассал »

Обраҳа

0

Обраҳа, иншооти обгуза­рон, иншооти гидротехникист барои то ҷои истеъмол бурдани об. Обраҳа аз дарё, обанбор, кӯл 6 ҳавзҳо ибтидо меёбад. Обраҳаҳои энергетикӣ (барои ба гидроэлектростансияҳо додани об), заминро обёрикунанда ва обтаъминкунандаи маҳал мавҷуданд. Обраҳаро дар намуди ҷӯйборҳои сунъии пӯшида (трубопроводҳо ва туннелҳое, ки аз таги замин гузаронда мешаванд) ё кушода …

Муфассал »

Обпарто

0

Обпарто, 1) иншооти о б п а р т о, иншооти гидротехникист, ки оби зиёдатии обанбор хориҷ меша­вад. Обпарто сурохиҳои болоӣ (дар теғаи дарғот) (нигаред Обрез), поёнӣ ё қаърӣ ва дутабақа (болоию поёнӣ) до­рад. Тартиби обсардиҳиро аз Обпарто бо ёрии садд ба танзим медароранд. Баъзеи Обпартоҳо автоматӣ (масалан, Обпартои сифонӣ …

Муфассал »

Обкашак

0

Обкашак, мошини оббарор, мошикн ва механизмҳоест, ки барои интиқоли моеот, асосан об хизмат мекунанд. Обкашак моеъро асосан аз ҳисоби тағйири қувваи потенсиалии он мебарорад. Обкашакҳои содда, манҷаниқ ва ғарғара аз чоҳҳо об мекашанд. Обкашакҳои нисбатан мураккаб, аз ҷумла винти Архимед, чархи оббарор, нория ва ғайра ба миқдори зиёд ва муттасил …

Муфассал »

Ниҳолшинонак

0

Ниҳолшинонак, м о ш и н и  к ӯ ч а т ш и н о н, мошинест барои шинондани буттаву дарахт, ток ва ғайра Ниг. Кӯчатшинонак.

Муфассал »

Нишасти нарм

0

Нишасти нарм, чунин нишасти аппарати париши кайҳониро меноманд, ки дар вақти он суръати аппарат дар лаҳзаи расиш ба сатҳи саиёра ва ё дигар ҷирмҳои осмонӣ камтарин (дар ҳолати идеалӣ — сифр) аст. Нишасти нарм бояд бутунии конструксияю системаҳои аппарат ва имконпазирии кори минбаъдаи онро таъмин намояд. Дар сайёраҳои атмосферадор Нишастии …

Муфассал »